👈 فروشگاه فایل 👉

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

چکیده

در گزارش حاضر رفتار خزش مس خالص و آلیاژهای آن در محدوده وسیعی از دما

 و تنش مورد مطالعه قرار گرفته است. در محدوده دمای مورد بررسی،

مکانیسم غالب خزش در حالت خالص شامل خزش نابجایی ها بوده و وجود مکانیسم نفوذی رد شده

است. در حالت آلیاژ و یا کامپوزیت مکانیسم غالب پیچیده تر شده و با توجه به نوع ماده مورد آزمون

مکانیسم غالب، خزش نابجایی ها و یا از نوع تنش آستانه ای گزارش شده است. اثر اندازه دانه، عناصر

آلیاژی نظیر Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عملیات مکانیکی، عملیات حرارتی، روش های مختلف ساخت

آلیاژها و تغییرات ریزساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگی های خاص و همینطور محدودیت

های این آلیاژها در حالت های مختلف تبیین شده است. فرایند های آسیب خزشی نیز بطور ترجیحی

از نزدیکی سطح نمونه ها آغاز می شوند. 

مقدمه

مس یکی از مهمترین مواد مهندسی است که هم بصورت خالص و هم در شرایط آلیاژی کاربردهای

فراوانی دارد. در حالت خالص، این فلز ترکیب فوق العاده ای از خواص مختلف را دارا است که آن را به

صورت ماده ای اساسی و پرکاربرد در صنایع الکتریکی مطرح کرده است. از جمله این خواص

می توان به هدایت الکتریکی زیاد، مقاومت به خوردگی، سادگی ساخت، تنش تسلیم متوسط، خواص

آنیل قابل کنترل و ویژگی های لحیم کاری و اتصال اشاره نمود. آلیاژهای مس از جمله برنج و برنز نیز

خواص مفیدی دارند که موجب استفاده وسیع این آلیاژها در کاربردهای مهندسی شده است.

به دلیل داشتن ترکیبی عالی از خواص هدایت حرارتی بالا، استحکام مکانیکی نسبتاً خوب و چقرمگی

در دامنه وسیعی از دماها، مس و آلیاژهای آن در کاربردهای پیچیده ای که شرایط سرویس آنها نیاز

به انتقال حرارت بالا و تحمل بار دارد، می توانند بهترین انتخاب باشند.

از سوی دیگر، شناسایی دقیق رفتار مکانیکی و عمر این مواد در دمای بالا برای چنین کاربردهایی

کاملاً حیاتی می باشد. در گزارش حاضر رفتار خزشی مس خالص، اثر اندازه دانه، فرایند های آسیب

خزشی، عناصر آلیاژی نظیر Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عملیات مکانیکی، عملیات حرارتی، روش های

مختلف ساخت آلیاژها و تغییرات ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی ها و همینطور

محدودیت های این آلیاژها در حالت های مختلف تشریح شده است.

هدف تحقیق

هدف در گزارش پیش رو، جمع آوری اطلاعات بدست آمده در تحقیق های پیشین و بررسـی

اثر و نقش پارامترهای موثر بر رفتار خزش مس و آلیاژهای آن می باشد.

پیشینه تحقیق

درباره رفتار خزشی مس و آلیاژهای آن، تحقیق هایی انجام شده است. در گزارش حاضر رفتار

خزشی مس خالص، اثر اندازه دانه، فرایند های آسیب خزشی، عناصـر آلیـاژی نظیـر Zr ،Cr،

Al ،Nb ،Mg، عملیات مکانیکی، عملیات حرارتی، روش های مختلف ساخت آلیاژها و تغییرات

ریزساختاری مورد بررسی قرار می گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران نقش زبان در ایجاد ارتباط پاورپوینت نور آینه عدسی به همراه فایل Word پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان دانلود پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها ( فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی )