👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell)

تحقیق سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell)

تحقیق سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell)

 

چکیده:

 

سلولهای بنیادی به دسته های زیر تقسیم می شدند:

1.سلولهای بنیادی جنینی(embryonic stem cell)

2.سلولهای بنیادی بالغین(adult stem cell)

3.سلولهای بنیادی خارج رویانی(extra embryonic stem cell)

4.سلولهای بنیادی كارسینوما(carcinoma stem cell)

5.سلولهای بنیادی ژرمینال اولیه(primordial germ stem cell)

كم كم از بحث سلولهای بنیادی جنینی خارج میشویم من خود نیز علاقه زیادی به سلولهای بنیادی جنینی ندارم صرف نظر از مسائل اخلاقی در مورد سلولهای بنیادی جنینی از نظر كلینیكال من این سلولها را مناسب پیوند برای بیماریهای مختلف نمیدانم و قتی سلولهای بنیادی بهتری با قابلیت دسترسی و پتانسیل های بیشتری در بدن وجود دارد چرا دنبال نخود سیاه باشیم.خداوند بزرگ آن دانشمند بی نظیر سلولهای بنیادی جنینی را برای تشكیل ارگانهای بدن مثل كلیه قلب روده كبد و......... غیره به وجود اورده است و شگفت انگیز تر اینكه آن بزرگ جاویدان برای ترمیم ارگانهای بدن سلولهای بنیادی بالغین را ساخته است از امروز در مورد این سلولها و انواع مختلف آن مشخصات پتانسیلها و سایر خصوصیات آن برایتان بیشتر خواهم گفت و برایتان خواهم گفت كه علت  علاقه من به این نوع از سلولهای بنیادی چیست.

 

پلاستیسیتی سلولهای بنیادی یعنی چی؟ قبل از اینكه در مورد پلاستیسیتی سلولهای بنیادی بالغین صحبت كنم لازم میدانم در مورد تشكیل بافتهای اندودرم مزودرم و اكتودرم بعد از تشكیل بلاستوسیت برایتان تو ضیح دهم

پس بنابر این به رویدادهاییكه در هفته دوم از رشد جنین اتفاق میافتد میپردازیم در روز هشتم رشد  قسمتی از بلاستوسیت در گستر ه اندومتر جا گرفته است  توده سلولی درونی یا امبریوبلاست در همین زمان به الف. اپیبلاست و ب. هیپوبلاست تمایز میابد.  و این دو با هم قرص ژرمینال دو لایه ای را تشكیل میدهند  سلولهای اپیبلاست به سلولهای امنیوبلاست ادامه یافته  و به اتفاق حفره جدیدی به نام حفره امنیون را احاطه مینمایند سلولهای هیپوبلاست به پرده اگزوسلومی ادامه یافته  و با یك دیگر كیسه زرده اولیه را احاطه میكنند  این خلا صه ای از اتفاقان هفته دوم رشد جنینی است. برای كسب اطلاعات بیشتر میتوانید به كتاب جنین شناسی لانگمن  مراجعه نمایید

 

 

👇محصولات تصادفی👇

بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر كودكان در شهر میانه میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات