👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق

مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق

مقاله اوراق قرضه ، اوراق مشاركت، تفاوت این دو اوراق

فهرست:

تعریف و آشنایی با عملكرد اوراق قرضه در بازار

اوراق مشاركت و عملكرد این اوراق

تفاوت این دو اوراق

اوراق مشاركت در بازار ایران

نقش استصناع در گردش اوراقها

نقش صكوك بر اوراق مشاركت و قرضه

انواع گوناگون صكوك

تفاوت صكوك و اوراق قرضه

================= بخشهایی از متن:

تعریف و آشنایی با عملكرد اوراق قرضه در بازار

اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.

اوراق مشاركت و عملكرد این اوراق

 اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است. ...

...

نقش صكوك بر اوراق مشاركت و قرضه:

«صكوك» مى تواند به عنوان گزینه مكمل اوراق قرضه (اوراق مشاركت) عمل كند و صكوك ابزارى براى جمع آورى نقدینگى و سرمایه گذارى ضرورت هاى فعلى نظام پولى و مالى كشور را وادار كرد كه ضمن اندیشیدن به نهادها و ابزارهاى جدید، اقدام هاى خود را سرعت و شتاب بیشترى بخشد و از این رو بررسى ابزارهاى جدید مانند هجینگ، صكوك و نهادهاى پولى و مالى جدید موضوعیت یافت تا با اتكا به این ابزارها، اهداف چشم انداز و سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى محقق شود.

اصطلاح «صكوك» در اصل برگرفته از واژه عربى صكوك به معناى چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهى است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامى» تعریف مى شود. تمایزى كه میان این دو تعریف از صكوك وجوددارد، اساسى و مهم است. زیرا با تأكید بر این تفاوت، هدف از بكارگیرى صكوك به عنوان ابزارى جدید در بانكدارى اسلامى، فرضاً تقلید از اوراق قرضه مبتنى بر بهره در بانكدارى معمول نیست، بلكه ایجاد ابزارى ابتكارى است كه منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد. ...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران پایان نامه اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح کارآفرینی-پرورش قارچ بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) پاورپوینت آمار ایدز