👈 فروشگاه فایل 👉

کارآموزی شرکت دنیا قوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارآموزی شرکت دنیا قوم

کارآموزی شرکت دنیا قوم

کارآموزی شرکت دنیا قوم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه------------------------------------------------------------------------ 1

فصل اول

معرفی شرکت------------------------------------------------------------------ 2

نمودار سازمانی و تشكیلاتی------------------------------------------------------- 2

شرح مختصری از خدمات شركت-------------------------------------------------- 2

توضیح فعالیت های كارآموز------------------------------------------------------- 2

فعالیت های خارج از شركت------------------------------------------------------ 3

مراحل مختلف اجرای یک ساختمان اسکلت فلزی------------------------------------- 4

تجهیز کارگاه------------------------------------------------------------------- 4

خاکبرداری-------------------------------------------------------------------- 5

بتن مگر---------------------------------------------------------------------- 5

برش و نصب ارماتور فونداسیون---------------------------------------------------- 6

اجرای بیس پلیت--------------------------------------------------------------- 7

قالب بندی فونداسیون----------------------------------------------------------- 7

بتن ریزی فونداسیون------------------------------------------------------------ 8

گروت کردن صفحات زیر ستون---------------------------------------------------- 11

اجرای اسکلت فلزی------------------------------------------------------------- 11

ستون ها---------------------------------------------------------------------- 12

تیرهای اصلی------------------------------------------------------------------ 14

تیرچه ها---------------------------------------------------------------------- 16

اجرای سقف تیرچه بلوک--------------------------------------------------------- 17

بلوک------------------------------------------------------------------------- 18

میلگردهای ممان منفی---------------------------------------------------------- 19

میلگردهای حرارتی-------------------------------------------------------------- 19

کلاف عرضی (شناژ مخفی)------------------------------------------------------- 19

میلگرد برشی------------------------------------------------------------------ 20

بتن ریزی--------------------------------------------------------------------- 20

اجرای کرسی چینی و ایزولاسیون-------------------------------------------------- 21

مراحل اجرای پروژه------------------------------------------------------------- 22

عملیات گودبرداری-------------------------------------------------------------- 22

مصالح------------------------------------------------------------------------ 25

بتن مگر و آرماتوربندی ---------------------------------------------------------- 26

دلایل استفاده از بتن مگر--------------------------------------------------------- 26

قالب بندی -------------------------------------------------------------------- 30

بتن ریی و عمل آوری بتن-------------------------------------------------------- 31

ریختن گروت زیر بیس پلیت------------------------------------------------------ 34

ساختن ستون و ستون گذاری----------------------------------------------------- 35

شاسی بندی------------------------------------------------------------------- 36

نصب کردن ستون ها و تیرریزی--------------------------------------------------- 38

بادبندها----------------------------------------------------------------------- 41

اجرای بادبند------------------------------------------------------------------- 43

اجرای سقف------------------------------------------------------------------- 44

ساخت تیرچه------------------------------------------------------------------ 44

بتن ریزی سقف---------------------------------------------------------------- 53

آجری چینی طبقات------------------------------------------------------------- 54

ایمنی در کارگاه---------------------------------------------------------------- 58

فصل دوم

کارهای انجام شده در شرکت------------------------------------------------------ 60

تحلیل پلان مسکونی------------------------------------------------------------ 67

در پلان طبقه همکف------------------------------------------------------------ 67

در طبقه اول و دوم-------------------------------------------------------------- 67

زیر زمین---------------------------------------------------------------------- 67

نتیجه گیری------------------------------------------------------------------- 68

 

مقدمه

به طور كلی ساختمان ها بر این اصل بنا شده اند كه بتوانند بارهای وارده را تحمل كنند.

معمولا یك ساختمان فلزی تشكیل می شود از قطعات مختلف از قبیل  تیر، ستون، خرپا، صفحه و غیره.

منظور از مطالعه ساختمان های فلزی این است كه بتوانیم این قطعات را طوری نزد هم قرار دهیم كه مجموعه آن ها بتوانند بارهای وارده را تحمل كنند و ضمنا اقتصادی ترین را حل نیز باشد.

در پایان این پروژه چك لیست های كارگاهی، كنترل و اجرای سقف تیرچه بلوك به عنوان یكی از پر كاربرد ترن سقف های اجرا شده در كشور مورد بحث قرار گرفته است.

در پایان از استاد محترم جناب آقای مهندس محمدی و سایر صاحبنظران كمال تشكرو قدردانی را می نمایم.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاشیه نشینی مقاله بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه پایان نامه تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش) برنامه محاسبه بازده سیکلون