👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR)

مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR) ترجمه تحقیق پژوهش در عملیات (OR) Operations Research In Engineering Management مدیریت فنی ENGR801

Operations Research In Engineering Management

 October 15, 2005

 By

 David Nguyen & Paul Lin

 For Engineering Management ENGR 801

مدیریت فنی ENGR801

تاریخچه کوتاهی از پژوهش در عملیات (OR)

تحقیق در عملیات در قرن سوم زمانی که شاهHieron ازArchimedes  خواست که وسیله ای برای شکستن محاصره دریایی روم تدبیر کند اقداماتی داشته است اما نمونه ای روشن OR (تحقیق عملیاتی) در طی جنگ جهانی اول مشهود بود ، زمانی که سیاستمداران سعی داشتند عملیات ارتش را بقانون ریاضی تجزیه و تحلیل کنند . جنگ جهانی دوم آغاز تحقیقات عملیاتی را به عنوان یک تحقیق سازمان دهی شده مشخص می کند . بریتانیا اولین کشوری بود که OR را مورد استفاده قرار داد زیرا از قبل یک سازمان دهی OR داشتند . و نهایتا در ماههای بعد زمانی که نیروهای ارتش هوائی و دریایی ....

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق قانون اساسی و آزادیهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقیق در مورداسترس 25 ص گزارش کارآموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان - به همراه پرسشنامه بررسی رابطه اشتغال زن در رضایت از زندگی زناشویی