👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت

qمقدمه vدومین مرحله در تحلیل اساسی سهام عادی، تجزیه و تحلیل صنعت است. سرمایه گذاری که تشخیص می دهد اقتصاد و بازار برای سرمایه گذاری جذاب است بایستی دست به تحلیل صنایعی بزنند که در آنها فرصتهایی در سالهای آتی دیده می شود. vآنچه که در اینجا در نظر داریم به آن دست پیدا کنیم این است که یاد بگیریم به صورت تحلیلی در مورد صنایع فکر کنیم. از طریق بررسی عملکرد صنایع مختلف در طول چندین دوره می توان به اهمیت تحلیل صنعت پی برد؛ از طریق این تجزیه و تحلیل می توان فهمید چه صنایعی ارزش سرمایه گذاری دارند. مزایایی که تحلیل صنعت در پی دارد، باعث توجیه هزینه های تجزیه و تحلیل صنایع می شود.

qصنعت چیست؟ vدر نگاه اول به نظر می رسد واژه صنعت واژه گویایی باشد و هر کسی با صنایعی همچون صنعت خودروسازی، صنعت داروسازی، صنعت الکترونیک آشنایی داشته باشد. آیا این صنایع آن طور که به نظر می رسند گویا هستند؟ برای مثال یک مصرف کننده می تواند نوشابه ای را در ظرف شیشه ای یا قوطی آلومینیومی یا استیل بنوشد. آیا همه این موارد شامل یک صنعت مانند صنعت ظروف است یا سه صنعت شیشه، استیل و آلومینیوم (یا دو صنعت شیشه و فلزات) را شامل می شود. وقتی که شرکتها بر اساس خطوط تجاری مورد بررسی قرار گیرند قضیه از این هم پیچیده تر می شود. vدر نتیجه صنایع را حداقل در چندین مورد نمی توان به صورت تصادفی شناسایی و طبقه بندی کرد. به نظر می رسد این چنین صنایعی را که بسیار پیچیده هستند باید در فعالیتهای مخصوص به خود طبقه بندی نمود.

qطبقه بندی صنایع vتحلیل گران و سرمایه گذاران نیاز به روشهایی دارندکه بتوانند صنایع را طبقه بندی نمایند. یکی از مهمترین روشهای طبقه بندی، سیستم استاندارد طبقه بندی (SIC) است که دارای 11 بخش است و از A  تا K تنظیم شده است. برای مثال، کشاورزی- جنگل- ماهیگیری در بخش صنایعA  قرار دارند، معادن در بخش B و معاملات خرده فروشی در بخش G قرار دارند .در درون هر یک از این بخش ها گروه های صنایع مهم متعددی وجود دارند که توسط کدهای دو رقمی مشخص شده اند. برای مثال، صنایع فلزات اصلی، قسمتی از بخش صنایع D هستند که جزء فلزات تولیدی بوده و با کد  دو رقمی 33 مشخص شده است.

👇محصولات تصادفی👇

• پرسشنامه منبع کنترل نویکی و استریکلند تحقیق اعتیاد و مواد مخدر به روایت آمار و ارقام مقاله برسی فنون تدریس لغات انگلیسی كفپوش‌ها استاندارد سوراخ كردن D41 1097 بدون محدودیت كاربرد پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206