👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)

 

!."$%

.

&" %$; 7; X""" .

." $ V;d" 

;

K;" ;!(1388).

!"b% S7J5

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)

منبع : 

حبیب نژاد.ز.(1388).بررسی رابطه رضایت شغلی با اثربخشی مدیران و کارکنان ادارت تربیت بدنی استان مازندران 

پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران 

 

👇محصولات تصادفی👇

دستورالعمل‌ عملیاتی دریافت، جابجایی، انبارش و امحا نمونه های آزمایشگاه معدن مبانی و پیشینه نظری تکانشگری مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات در مورد استفاده وساخت آنتولوژی (antology) پایان نامه اكراه پروژه طرح دانشکده معماری