👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده/12 آیتمی زیمن 1988

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده/12 آیتمی زیمن 1988

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده12 آیتمی زیمن 1988

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده/12 آیتمی زیمن 1988

 

   

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :  

روایی و پایایی :  

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

 

   توضیح :

بیشمار مقیاس هایی است که به ارزیابی حمایت اجماعی می پردازد این پرسشنامه راZemen­   همکارانش در سال 1988 به منظور سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی فرد تهیه کرده اند. این مقیاس 12 گویه دارد و پاسخگو نظر خود را در یک مقیاس 7 گزینه ای از نمره یک برای کاملاً مخالفم تا هفت برای کاملاً موافقم مشخص می کند

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 12

تعداد مولفه :   3   ( حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده و حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دوستان و حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دیگران)

روایی و پایایی :   دارد 

نحوه نمره گذاری :  دارد 

منبع : دارد 

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات : 5 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله روشی جایگزین برای تخمین حالت دینامیک سیستم قدرت مبتنی بر تبدیل بدون بو پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی مقاله رازیانه میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان مدارس دخترانه شهرستان اندیمشک هوش اجتماعی