👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق صنعت کاغذ سازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق صنعت کاغذ سازی

تحقیق صنعت کاغذ سازی

قسمتهایی از متن:

چكیده

افزایش جمعیت به ویژه در كشورهای در حال توسعه كه به لحاظ منابع چوبی فقیرند و ازدیاد تقاضا بار دامنه وسیعی از تولیدات حاصل از فیبر ، فشار زیادی را بر منابع چوبی اعمال نموده . با توجه به مفهوم توسعه پایدار كه در آن هم حمایت از اكوسیستم و هم خواسته های در این پروژه به ارائه فرآیندهای تولید كاغذ از منابع فیبری كشاورزی پرداخته شده است . منابع فیبری كشاورزی از محصولات فیبری یا پس مانده های محصولات كشاورزی حاصل می آیند . ذخیره عظیمی از مواد اولیه تجدید شونده كه در خمیر سازی قابل استفاده اند ، وجود دارد . كه در سالهای آتی بطور فزاینده ای مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

فصل اول

مقدمه ای بر كاغذ

1 ـ 1 : مقدمه

كاغذ یك پاره اصلی تمدن بشر طی دو هزار سال گذشته بوده است و ارتباط بسیار نزدیك ما با این ماده سبب شده است تا آن را ماده ای با پیچیدگی خاص ندانیم . اما این تصور از حقیقت به دور است . كاغذ از منابع گیاهی تهیه می شود ، لذا هم از نظر مورفولوژی و هم از نظر فیزیكی و شیمیایی مادة‌ پیچیده ای است . خود فرآیند تولید كاغذ یعنی اساس فرآیند صاف سازی و تشكیل شبكه ضعیفی از نمود الیاف تا حد زیادی پیچیده است . این نمود شبیه كاغذ با وجود مقاومت كم آن ، بایستی به طور پیوسته از بخش های پرس و خشك كن ماشین كاغذ عبور كرده و با سرعتی كه در حال حاضر حدود 60 است . به صورت نوار ، پیچانده شود ؛ عملی كه در جریان آن نمود كاغذ تحت كشش قرار می گیرد برای جلوگیری از پارگی های متوالی كاغذ و یكنواختی آن ، برخی از پیشرفته ترین فناوری های مهندسی كنترل مورد نیاز است . در این فصل بحثی كوتاه در زمینة كاغذ و انواع آن ، تاریخچه و كاربرد آن ارائه خواهد شد .

1 ـ 2 . تاریخچه

لزوم ثبت و انتقال افكار و عقاید و ارتباط با همنوع از ابتدای تاریخ ، انسان را وا داشت تا راهی برای آن پیدا كند . انسانهای اولیه با الهام گیری از محیط پیرامون خود و با ابزار و وسایل موجود این امكان را هر چند بصورت ابتدایی فراهم آوردند كه اولین نشانه های آن را می توان در غارهای لاسكو [1] ولتامیر [2] مشاهده نمود . بعدها لوحه های گلی ، فلز ، سنگ ، پوست درختان ، پست حیوانات،  استخوان و …. به عنوان موردی جهت نوشتن یا نقاشی كردن مورد استفاده قرار گرفت لوحه های گلی بدست آمده از تمدن بین النهرین ( میان رودان ) حاكی از رواج این ماده برای نوشتن در این تمدن می باشد .

[1] ( Lascaux ) : نام غارهای در جنوب غربی فرانسه ، كه بر دیوارهای آن نقاشی های مربوط به دوره پاریند سنگی پیدا شده است .

[2] (Altamira ) : نام یك غار آهنگی در شمال اسپانیا است كه نخستین بار در سال 1879 نقاشی های مربوط به دور آن پاریند سنگی بر سقف و دیوارهای آن كشف شد .

...

...

فصل پنجم

انواع فرآیندهای تولید خمیر كاغذ

منابع فیبری اساساً شبكه ای هستند از الیاف كه با یك مادة پلیمری به نام لیگنین به هم چسبیده اند . هدف از عملیات تولید خمیر ، جدا كردن این الیاف ( كه خود از یك پلیمر طبیعی به نام سلولز و نیز همی سلولزها ساخته شده اند ) از یكدگیر است . الیاف سلولزی می توانند با هم پیوندهی هیدورژنی برقار كنند . با خروج آب از الیاف تعداد پیوندها بیشتر می شود اما این پدیده برگشت پذیر است .

كاغذ را می توان از نرم كردن و به شكل نمد درآوردن فیبرویهای سلولز بدست آورد كه از آغاز  تا پایان شامل مراحل زیر است :

1 ـ تهیه چوب و یا الیاف سلولزی دیگر

2 ـ پخت

3 ـ شستشوی محصول پخت

4 ـ رنگ زدایی ( در مواردی كه خمیر سفید مورد نظر باشد ) .

5ـ خشك كردن ، پرس كردن و بسته بندی بصورت عدل و….

1 ـ تهیه چوب و یا الیاف دیگر و آماده كردن جهت پخت

قبلاً گفته شد الیافی كه  در ساختن كاغذ بكار می رود اساساً از سلولز تشكیل شده است و بدیهی است الیاف درختان مختلف دارای مشخصات متفاوت باشند . بطور كلی ر صنعت كاغذسازی دو نوع الیاف بكار می روید :

الف ) الیاف بلند

ب ) الیاف كوتاه

درختانی كه دارای الیاف بلند هستند از دسته سوزنی برگ بوده و آن دسته از درختانی كه دارای الیاف كوتاه هستند از رده پهن برگان محسوب می شوند . البته كوتاهی و بلندی الیف لفظی نسبی است وی بطور كلی طول متوسط الیاف بلند در حدود 3 تا 4 میلیمتر می باشد كه در بعضی از گیاهان مثل الیاف پنبه به 6 میلیمتر هم می رسند . طول الیاف كوتاه بطور متوسط در  حدود 2/1 میلیمتر و حداقل آن در حدود 5/0 میلیمتر است . بایستی خاطر نشان ساخت كه بر حسب گونه درخت چه از نوع الیاف بلند و چه الیاف كوتاه اصولاً خواص مشتركی بین الیاف موجود است و در بعضی از خواص با هم متفاوت هستند مثلاً مقاومت الیاف بلند بیشتر از الیاف كوتاه است  .

در تهیه چوب برای پخت از سیستم های مختلفی در صنعت استفاده می شود و بطور معمول از مراحل زیر تشكیل شده است :

الف ـ دستگاه پوست كنی

ب ـ دستگاه خرد كنی

ج ـ دستگاه غربال

پوست درخت در كارخانه تولید خمیر با یكی از دو روش پوست زدایی جدا می شود . 1 ـ با سایش الوار چوب به یكدیگر در مخزن چرخان استوانه ای جدا می شود . ...

...

=========

سرفصل مطالب:

چكیده

فصل اول

مقدمه ای بر كاغذ

فصل دوم

الیاف قابل استفاده در تولید كاغذ

فصل سوم

مرفولوژی ، ساختار و تركیب شیمیایی سلول گیاهی

فصل چهارم

لیگنین زدایی ( خواص شیمیایی لیگنین و استخراج آن ) 

فصل پنجم

انواع فرآیندهای تولید خمیر كاغذ

فصل ششم

شستشو ، غربال كردن ، رنگبری و پالایش خمیر كاغذ

فصل هفتم

ساخت كاغذ در ماشین كاغذ

فصل هشتم

تولید خمیر كاغذ از ضایعات كشاورزی

فصل نهم

منابع فیبر ، برداشت و انبارسازی

=========

متن پایانی تحقیق:

برداشت و انبار سازی

این عملیات به نیروی انسانی نیاز دارد ، به ویژه برای الیاف برگ و پوست كه ممكن است عمل جدا كردن الیاف به صورت دستی انجام گیرد . و همین طور برای نیز كه عملیات برداشت در حد وسیع با دست انجام می پذیرد . حتی اغلب بامبو به شكل انتخابی به طور دستی قطع می گردد . فقط با گاس به شكل محصول فرعی از فرایند تولید شكر به سهولت در دسترس است . وسایل جدا كنندة پوست از مغز برای بسیاری از محصولات از قبیل جوت ، رامی ، كنف ، roselle ، كنف بنگالی و شاهدانه در دسترسند . در ایالات متحده آمریكا طرحهای برداشت مختلفی به طور آزمایشی در مورد كنف و كنف بنگالی اجرا شده است . جدا كردن الیاف كل ساقه با هوای خشك و به دنبال آن دسته بندی الیاف پوست ، به خوبی عمل كرده است . مشكل عمده رساندن رطوبت ساقه به سطح قابل قبول برای انبار سازی است . از آنجایی كه جدا كردن پوست از مغز چوبی بازارهای چندی را برای مغز گشوده ، لازم است روش هایی برای انبار سازی و جمع آوری كارآمد مغز گسترش یابند . در كشورهایی كه هزینة كارگر بالاست ، مكانیزه كردن برای موفقیت در استفاده از الیاف كشاورزی ضروری است . برای مثال قطع كشتزارهای بامبو توسط ماشین به رشد مجدد گیاهان و هزینه كارگری پایین ترجیح داده می شود . برای تسهیل انبارسازی این مواد حجیم ، بسته بندی با دانسیتة بالا مطلوب است . در مورد باگاس ، روش اقتصادی امروزی با انبارسازی و جابجایی آن به صورت فله مواق مواقف است .

2 ـ فیبر حاصل از پس مانده های محصولات

در حالی كه چوب به عنوان مادة اولیة غالب برای تهیه خمیر مطرح است ، الیاف منابع كشاروزی در آینده به طور فزاینده ای به منابعی مهم برای تهیة خمیر تبدیل خواهند شد . در سرتا سر جهان سالیانه حجم انبوهی از پس مانده های محصول وجود دارد كه برای تهیة انواع كشاورزی با چوب متداول است ، اما تهیة خمیر با 100 الیاف منابع كشاورزی می تواند قابل انتظار باشد . در كلمبیا ، آرژانتین و اندونزی كاغذهای چاپ و تحریز با كیفیتی بسیار عالی از خمیر حاصل از 100 درصد با گاس تولید می شوند . با توجه به نگرانی های زیست محیطی ، گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر و تخریب اكوسیستم های كه ابراز می گردند وضع قوانینی در این زمینه ها ، امروزه منابع تجدید شونده به طور سالیانه ، بسیار محبوب و جذاب هستند .

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعارضات زناشویی (فصل دو) پایان نامه زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت ترجمه مقاله استدلال مدیران