👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت شواهد حسابرسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت شواهد حسابرسی

پاورپوینت شواهد حسابرسی

پاورپوینت شواهد حسابرسی

بخشی از متن :

کتاب لغت، شاهده را چیزی تعریف می کند که از باوری پشتیبانی یا آن را اثبات کند. هر چیزی که حسابرس گردآوری می کند شاهده ای ست که به خودی خود می تواند اثری از جانبداری، وجود احتمال اشتباه اندازه گیری داشته باشد یا نسبت به آنچه انتظار می رود کافی به مقصود نباشد. اما با ترکیب و تلفیق شواهد حسابرسی، حسابرس داخلی می تواند مبنایی - مجموعه شواهد - داشته باشد که از آن، به نتایج دلخواه حسابرسی دست یابد. 

فهرست مطالب:

تعریف کلی

استانداردهای مربوط به شواهد حسابرسی

انواع شواهد حسابرسی

طبقه بندی شواهد حسابرسی براساس منابع

مسایل خاص در ارتباط با استفاده از منابع برون سازمانی

طبقه بندی شواهد حسابرسی براساس روشهای حسابرسی

مقایسه با اطلاعات (یا متوسط های) صنعت

طبقه بندی شواهد حسابرسی براساس میزان متقاعدکنندگی

طبقه بندی شواهد حسابرسی براساس مقررات قانونی

پیامدهای آرای دادگاه ها

عوامل مؤثر بر گزینش شواهد حسابرسی

ارزیابی کفایت شواهد حسابرسی

شواهد حسابرسی کافی

شواهد قابل قبول

شواهد مربوط

شواهد مفید

اثبات درستی ارزیابیها از طریق واکنشهای قسمت مورد رسیدگی

مستند کردن شواهد در کاربرگهای حسابرسی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله حسابداری مالیاتی پایان نامه طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد پایان نامه بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانك ملی آذربایجان شرقی با كاركردهای خانوادگی آنها (مددكاری اجتماعی) گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر