👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه گزارش مسیر زندگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه گزارش مسیر زندگی

4612 کلمه ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه انگلیسی به فارسی روا

نمونه ترجمه

خودت را برای استفاده مفید آماده کن

به علم طالع بینی «راه زندگی» که یک گزارش شخصی درباره یافته­های حرفه­ای علیرضا، راه درست برای موفقیت در زندگی است، خوش آمدید. ساختن یک زندگی، ساختن مسیری برای زندگی، چیزی است که هر یک از ما آنرا انجام می­دهیم و ما همیشه نمی­دانیم واقعا می­خواهیم چه کنیم تا زمانی که آن را پیدا کنیم. بسیاری از ما تا پایان کار واقعا نمی­دانیم چه چیزی را انتخاب کنیم و برای ما ممکن نیست همه آنچه در خور ماست و یا همه آنچه ما را خوشحال می­کند، نداریم.

شاید ما تحصیل کرده، بیاموزیم یا مهارت خاص داشته باشیم و قبلا تعدادی ایده خوب برای انجام کار داشته  باشیم. ما ممکن است و یا به طور غیرممکن این نوع تحصیل یا آموزش را داشته باشیم ولی به طور خودکار نمی­دانیم چه کاری باید برای زندگی انجام بدهیم و تنها چیزی که ما می توانیم انجام دهیم تکمیل کردن کار است. علیرضا واقعا چه چیزی را خوب می­داند؟ چه چیزی بهترین استفاده را در این زندگی دارد؟ چه چیزی با انجامش علیرضا را سخت خوشحال می­کند؟ پاسخ به این نوع سوالات می­تواند مفید باشد.

Welcome to 'Life Path' astrology, a personal report about finding Alireza's vocation, the right path for him to succeed in life. Making a living, making our way through life, is something that each of us has to do and we don't always know what we really want to do until we find it. Many of us end up working at a job we did not really choose and for which we might not be all that well suited for or that will not make us all that happy.

Perhaps we have been educated, learned this or that particular skill, and already have some idea what we are good for and can do. We may or may not have had this or that kind of schooling or training, but that does not automatically mean that what we are doing for a living now is the only thing we can do or that we will be all that fulfilled doing it. What is Alireza really good for? How might he be best put to use in this life? What would Alireza be actually happy doing? These are the kind of questions that this report can be helpful at answering.

Astrology provides another look at Alireza's vocational options, regardless of what he already thinks of himself or is doing for work, a second opinion and fresh take. The Life Path Report is designed to describe the basic role Alireza tends to take on in life, his overall approach to work in this world, and how he might be most useful to himself and others. Being useful, being used in a way that is satisfying is one of the main keys to happiness. This report is designed to help put Alireza in touch with his own core abilities and to sketch out an approach to work that should be natural for him.

You might ask: how can astrology, which links what is happening out there in the heavens with what is happening down here on earth possibly be useful in vocational matters? The answer to that question might well take an entire book, but let me try to give you some understanding of the approach taken in this report.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی مبانی نظری الگوی برنامه درسی فرهنگ ایثار و شهادت مبانی نظری و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی پایان نامه بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیرآنها بر انگیزش کارکنان ترجمه مقاله سیستمهای ترکیبی Soft Computing