👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی بحران هویت فرهنگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی بحران هویت فرهنگی

در این مقاله بحران هویت فرهنگی را از دیدگاه جامعه شناختی مورد بررسی قرار دادیم و تعداد صفحات آن 20 می باشد و دارای فهرست بندی و نتیجه گیری و منابع کامل می باشد

مقاله بررسی بحران هویت فرهنگی

این مقاله در 20 صفحه تهیه و تنظیم شده است .

فهرست :

مقدمه

مفهوم فرهنگ :

ابعاد و اجزای تشکیل دهنده نظام فرهنگی :

روابط ابعاد و اجزاء نظام فرهنگی :

بررسی ابعاد مادی و غیر مادی فرهنگ:

رابطه بحران هویت فرهنگی با تاخر فرهنگی :

رابطه بحران هویت فرهنگی با فرهنگ پذیری :

فرهنگ پذیری و بحران هویت فرهنگی در عصر حاضر:

واکنش جوامع مختلف در پذیرش فرهنگ های برنامه ریزی شده:

نتیجه گیری :

فهرست منابع:

 

مقدمه

یکی از ویژگی های انسان عصر حاضر، تحرک فکری و اجتماعی است که در بررسی های فرهنگی باید به مثابه اصلی بنیادی در نظر گرفته شود، اما به همان نسبتی که بر شدت این تحرک ها افزون می شود، بحران هویت فرهنگی نیز به عنوان حاد ترین مساله بشر جلوه گر می شود. برای تایید و تثبیت هویت فرهنگی و تفاوتهای آن، شناخت تاریخ و عنوان غالب و حاکم بر ادوار تاریخی الزامی است، زیرا هر ملت و جامعه ای تاریخی دارد که در آن تاریخ و با آن تاریخ، هویت خاص خود را پیدا می کند. در این جهت، محتوای کتابهای تاریخ و آموزش تاریخ در نظام آموزشی، به مثابه نافذترین وسیله تثبیت و تائید، یا تزلزل و تحریف هویت فرهنگی یک ملت عمل می کند.

آنچه باید در برخورد و تماس فرهنگی دوره ی جدید مورد توجه قرار گیرد، تفکری است که در قالب علم و پیشرفت، توسعه، تکنولوژی، تمدن و تجدد و در جهت تضعیف فرهنگها و تمدن های دیگر به طرح و اشاعه قوم مداری و غرب مداری می پردازد. به این ترتیب برای حل این بحران، جستجوی هویت فرهنگی به عنوان یک اصل، تنها در افق سیر تاریخی فرهنگ و تمدن بشری ممکن می گردد، زیرا بازگشت به هویت فرهنگی ، عاملی توانمند و پویاست و تائید و تثبیت هویت فرهنگی تنها باید در مواجهه تمدن ها ظاهر شود.

بنابراین نظام آموزشی، به سبب نقش اجتماعی خاص خود ، کانون تبلور نو آوری علمی ، بازگشت به منابع و نیروهایی درونی و تجلی هویت فرهنگی جوامع در عصر جدید است.

از همین جا می توان به نوعی توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی درون زا و خود جوش نایل آمد . در حالی که امروزه بسیاری از کشور های در حال توسعه از جمله کشور ما تا حدی دچار مساله بحران هویت فرهنگی شده و همواره به عنوان یک مسئله و بحران اذهان بسیاری از صاحب نظران را به خود مشغول کرده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی چالشهای حقوقی پرداخت بین المللی از طریق حواله های ارزی تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری) پاورپوینت درختان میوه 30 اسلاید پاورپوینت ساندویچ پانل گزارش كارآموزی اتوماسیون صنعتی (PLC)