👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جامع تولید ناب با تكیه بر اصول چهارده گانه تویوتا

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جامع تولید ناب با تكیه بر اصول چهارده گانه تویوتا

تحقیق جامع تولید ناب با تكیه بر اصول چهارده گانه تویوتا

فهرست مطالب:

عنوان                                    صفحه

مدیریت ناب تولید ناب                                    1

1-1 ضرورت های كسب كار در جهان امروز                        1

1-2 نیاز به رویكرد تولید ناب                                1

1-3 ساختار سلسله مراتبی رویكرد ناب                            2

اهداف كلی JIT                                        6

3-3-2 مدیریت كیفیت فراگیر TQM                            7

3-3-3 استراتژی نگهداری بهرو فراگیر                            8

بخش اول : فلسفه های مدیریتی و اهداف بلند مدت                        10

بخش دوم : اصول دوم تا هشتم رویكرد ناب                            12

بخش سوم : مشاركت منابع انسانی و شركایتان                        15

بخش چهارم : یادگیری و آموزش از طریق حل مداوم                    17

1-3 رویكرد ایجاد ارزش برای ذینفعان سازمان                        19

3-2 مسئولیت پذیری و اعتماد پذیری در منابع انسانی                        19

مزایا ،معایب                                         25

4-2-1 سیستم برنامه ریزی و كنترل تولید فشاری                        30

4-2-2 سیستم برنامه ریزی و كنترل تولید كششی                        31

4-2-3 سیستم كانبان ، اساس دستیابی به سیستم تولید كششی                    33

4-3-1 اصول و روش های آماده سازی در رویكرد ناب برای دست یابی به خط            44

4-3-2 نقش موجودی انبار در هموار سازی برنامه تولید                    46

كاهش زمان فرآیند از طریق تولید و حمل و نقل تك واحدی                    49

كاهش زمان فرآیند از طریق كارگران چند مهارته                        49

4-4 اصل پنجم : دستیابی به كیفیت مناسب در ابتدا با استفاده از فرهنگ توقف            51

4-5-2 استاندارد سازی وظایف برای تولید یك محصول جدید                53

4-7 نتیجه گیری                                        57

5-3 اصل یازدهم                                        62

5-3-1 نحوه ی مشاركت با تامین كنندگان                            62

5-4 نتیجه گیری                                        63

6-1 نگرش ریز بینانه شرایط واقعی                                63

7-1 بهنگام سازی اهداف سازمان                                 68

7-2 آماده سازی                                        69

7-3 تعریف ارزش                                    72

نتیجه گیری                                        79

............................................................................................

بخشهایی از متن:

ضرورت های کسب کار در جهان امروز:

هدف نهایی مدیران مؤسسات تولیدی یا خدماتی بقاء و رشد سازمان خود می باشد.

از جمله عوامل اثر گذار بر استراتژی«سود آوری بلند مدت» در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی می باشند عبارتند از:

1- رضایت مشتری 2- رقبا 3- تکنولوژی 4- نیروی انسانی 5- سیاست گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت 6- هزینه 7- کیفیت 8- سود خالص و غیره

رضایت مشتری مهمترین نگرانی سازمان ها می باشد با جلب رضایت مشتریان است که می تواند بر رقبا غلبه نموده و سود سازمان را پیوسته افزایش دهد. میزان رضایت مندی مشتریان بستگی به مجموعه خصوصیات و ویژگیهای مشتریان دارد.

جیمز و وماک که از نظریه پردازان شناخته شده رویکرد ناب می باشد معتقد است که سه ویژگی اصلی باید در محصولات تولیدی باشد تامنجر به رضایت مندی همیشگی مشتریان شوند. 1- تولید محصولات با کیفیت بالا به صورت مداوم 2- تولید محصول با هزینه ی پایین و قابل رقابت 3- تحویل محصول به مشتری در زمان مناسب

...

فرآیندهای درست، منجر به ایجاد نتایج درست خواهند شد. این بخش اصول دوم تا هشتم رویکرد ناب را شامل می شود.

اصل دوم : ایجاد یک جریان پیوسته برای نمایان سازی مشکلات تولیدی به قرار ذیل :

    طراحی مجدد فرآیندهای کاری برای دستیابی به ارزش افزوده بالا و جریان پیوسته زمانهای انتظار و بیکاری را به مقدار صفر نزدیک کنید.

2-برای انتقال سریع مواد و اطلاعات جریانی ایجاد کنید تا فرآیندها و انسانها را به خوبی به هم متصل نماید.

3-جریان موجود در فرهنگ سازمان خود را نمایان سازید تا قابل درک باشد.

اصل سوم از بخش دوم : به منظور جلوگیری از تولید اضافی از سیستم کششی استفاده کنید. به قرار ذیل :

    برای مشتریان چیزی را که می خواهند، در زمانی که لازم است وبه تعداد کافی تولید کنید.

    WIP و موجودی انبار را با ذخیره ی مقادیر کوچک از هر محصول و ذخیره سازی دوباره آن بر اساس تقاضای مشتریان به حداقل برسانید.

     نسبت به تقاضای مشتریان در شیفت های کاری روزانه خود مسئول باشید تا بتوانید پاسخگوی برنامه زمان بندی کامپیوتری و سیستم های ردیابی موجودی از دست رفته باشید.

اصل چهارم: حجم کاری خود را هموار نماید.

    حذف اتلاف  معادله موفقیت ناب را تشکیل می دهد. حذف باراضافی، منابع انسانی و تجهیزات و حذف نابرابری ها در برنامه ی تولید بسیار اهمیت دارد.

    هموار سازی تمامی فعالیت های تولیدی و خدماتی را به عنوان یکی از برنامه های اصلی سازمان همیشه مدنظر داشته باشید.

اصل پنجم از بخش دوم : فرهنگ توقف مداوم مشکلات را بوجود بیاورید تا بتوانید در اولین بار به کیفیت مطلوب برسید. برقرار ذیل :

1- تمام روشهای جدید تضمین کیفیت را استفاده کنید.

2- کیفیت برای مشتری به معنای ارزش کاری شماست.

3- در تجهیزات خود قابلیت ردیابی مشکلات و توقف خودکار را ایجاد نمایید. طراحی یک سیستم کنترل چشمی برای مطلع ساختن کارگران از مشکلات تولیدی بسیار حائز اهمیت است. «اتوماسیون با دخالت انسان» اساس ایجاد کیفیت می باشد.

1-سیستم های پشتیبانی برای حل سریع مشکلات و ایجاد اقدامات موثر در سازمان ایجاد کنید.

2-فلسفه توقف در رسیدن به کیفیت بالا در اولین بار را برای دستیابی به بهروری بلندمدت در فرهنگ سازمانی خود ایجاد نمایید.

اصل ششم از بخش دوم : استاندارد سازی وظایف، اساس بهبود مستمر و توسعه ی کارکنان

1-از روش های تکرار پذیر و ثابت برای پیش بینی و زمان بندی خروجی فرآیند خود استفاده کنید.

2-فرآیندهایی را یاد بگیرید که از طریق استاندارد سازی، بهترین عملکرد برای امروز محسوب می شوند.

اصل هفتم از بخش دوم : از کنترل های چشمی استفاده کنید بنابراین هیچ مشکلی پنهان نخواهد ماند.

1-از شاخص های کنترل چشمی ساده در تصمیم گیری نوری استفاده کنید.

....

استاندارد سازی کار برای توانمند سازی منابع انسانی :

در مدیریت فنی تیلور، کارگران به عنوان ماشین دیده می شدند.

تیلور از طریق اصول مدیریت فنی توانست به بهره وری بالایی دست یابد. او قوانین سختی را ایجاد نمود تا مدیران با تفکر عمل نمایند و کارگران بدون هیچ چون و چرایی ضوابط  استاندارد را اجرا نمایید.

نتیجه قابل پیش بینی بود :

1) ساختار سلسله مراتبی سازمانی طولانی

2) کنترل از بالا به پایین

3) قوانین و ضوابط مدون

4) تحقق و کاربرد ثقیل و کند

5) ارتباطات ضعیف

6) مقاومت در برابر تغییر

7) قوانین و ضوابط نا کارا

   اکثر قوانین اداری ثابت هستند. تمرکز آنها بر روی کارایی، کنترل کارمندان، عدم واکنش به تغییرات در محیط و عموماً ناخوشایندی های در کار می باشد. این قوانین می توانند در تئوری سازمانی بوروکراسی مؤثر باشند. بوروکراسی می تواند کارایی بالا داشته باشد. در صورتی که محیط از استحکام کافی برخوردار و تغییرات تکنولوژی هم بسیار ناچیز باشد. ولی اکثر سازمان های مدرن براین تلاش هستند که انعطاف پذیر و منظم باشند به این که برروی اثربخشی، تطبیق با تغییر و توانمندسازی منابع انسانی تمرکز داشته باشند.

4-5-2 استانداردسازی وظایف برای تولید یک محصول جدید

رویکرد ناب در کنترل هرج و مرجهای موجود در حین تولید جدید، استاندارد سازی وظایف از طریق یک روش متوازن است. ابتدا این موضوع باز هم نمی تواند به صورت یک کنترل فراگیر بر روی گروه های کاری به حساب آید. وجود استانداردهای کاری برای مهندسین می تواند شکل دیگری از تیلورسیم باشد. از طرف دیگر داشتن کارگرانی که در تمام مراحل توافق داشته باشند بیش از حد منظم به نظر می رسد که در نتیجه باعث بهم ریختگی و هرج و مرج می شود.

وظیفه ی خطیر هنگام تحقق استاندارسازی، انتقال ضوابط  سخت و جدی به منابع انسانی است تا طبق آن پیش روند کلید اصلی در جهت دستیابی به این تعادل در گروی روشهایی است که افراد طبق آنها استانداردها را می نویسند. استانداردها باید آنقدر مشخص باشند تا راهنمای مفیدی برای دیگران باشد، به علاوه در جهت دستیابی به انعطاف پذیری باید فراگیر باشند.

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق انقباضات سلول عضله صاف میومتریال دیواره رحم با مدل ریاضی مقاله سنجش فرهنگ کارگروهی با مدل تعدیل شده EFQM مقاله دیدگاه های مختلف حسابداری پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید روغن خام ( روغن نباتی ) گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز