تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه | abraham | 2844

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. دانلود فایل درباره تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه | دوستداران رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند نسبت به دانلود این فایل پربار آموزشی اقدام کنند| برای دانلود روی دکمه دانلود کلیک کنید. کلمات کلیدی فایل تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه: دانلود مقاله اردای ویراف نامه

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﮔﻔﺘﻢ، از تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه ﺑﯽ تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه ﭼـﻮن ﻣـﯽ تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه ، اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻮدم داﻧﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ وي دﻋـﻮي تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده او را ﻧﺠ ﻧﻤﯽ تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه ﺎت دادم . اﮔﺮ

تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه

تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه

دانلود مقاله مقایسه ترتیب مطالب نسخه قديمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی و بررسی مسائل منظومه فارسی، با توجه به متن پهلوی

فهرست عناوین مطالب

بررسی و معرفی چند اثر مهم

زردشت نامه

آثار زردشت بهرام پژدو

ارداویراف نامه

کتاب چنگرنگهاچه

خمسه زردشت

داستان شاهزاده ایرانی و خلیفه عمر

صددر نظم

ارداویراف نامه کاووس

قصه سنجان

داستان مهاجرت زردشتیان

صددر بحر طویل

آثار مرزبان بن راوری

داستان عدالت انوشیروان

مینو خرد

احکام از جاماسب

آثار انوشیروان پسر مرزبان

مینو خرد

ارداویراف نامه

فهرست منبع

------------------

عنوان تحقیق:

مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی وشرح نکاتی چند درباره تکیه بیشتر با توجه کمتر به بعضی مسائل در منظومه فارسی، با توجه به متن پهلوی

بخشهایی از متن تحقیق دانلودی

بررسی و معرفی چند اثر مهم

رساله های کامل آثار منظوم

در این رساله ها سیاق گفتار و نحوه پیش کشیدن مطلب تقریبا همان است که سرایندگان مسلمان در آثار ادبیات فارسی اسلامی پیش می گیرند. یعنی رساله معمولا با ستایش خدا، نعت پیغمبر، موجباتی که تنظیم رساله را باعث شده شروع می شود. بعد به خود داستان می پردازند و در آخر سراینده درباره خود سخن می گوید و احیانا تاریخ یا ماده تاریخ را ذکر می کند.

نمی توان ادعا کرد که تمام اشعال این آثار در سطح عالی قرار دارد، ولی در ضمن نمی توان انکار کرد که میان آنها قسمتهایی را می توان یافت که در آن صحنه ها با نوعی ریزه کاری استادانه نقاشی شده و مطالب بزرگ در کوچکترین جملات بیان گردیده است. امید است که نمونه هایی که برای قسمتی از این رسالات ذکر می شود تا حدی حق مطلب را ادا کند. سعی شده که تا حد امکان این آثار از نظر تاریخی و زمان سرایندگان آن دسته بندی شود.

ارداویراف نامه کاووس

این نیز داستان اردوایراف است که بنا به اشعار ابتدای آن در سال 902 یزدگری (احتمالا 1520 میلادی) توسط کاووس پسر فریبرز در نوساری و در دوره فرمانروائی بهمن سروده شده است. او در اثر خود نامی از زرتشت بهرام نمی برد. نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس هست

...

ارداویراف نامه

ارداویراف نامه که زردشت بهرام پژدو در بحر هزج به نظم کشیده است با کم و بیش تفاوتی همان معراج ارداویراف یا اردوازیزار است که متن پهلوی آن را در دست داریم و ضمن آن شرح داده می شود که چگونه در پی تشتت آرایی که درباره دین زردشتی، در دوره ساسانی پیش می آید. این روحانی برجسته از میان دیگر پرهیزکاران برای یک ماموریت بزرگ برگزیده می شود تا از طبقات دوزخ با عذابهای گوناگون مشاهده نماید و پس از بازگشت شرح این سفر را بازگو کند و غبار شک از آئینه این دین بزداید.

این داستان در سنت زردشتی دوره ساسانی از اهمیت خاصی برخوردار است و طبیعی است که زرتشت بهرام پژدو به عنوان یک شاعر بزرگ زردشتی که فقط در مسائل مهم طبع آزمایی می کند، به نظم کشیدن این اثر قابل توجه، پر ماجرا و شیرین را سرلوحه کوشش های خود قرار دهد. ولی آنطور که از سروده های خود زردشت بهرام برمی آید، او این داستان را مستقیماً از متن پهلوی به نظم نکشیده است و متن مورد استفاده او ارداویراف نامه منثوری بوده است که به همراهی زردشت نامه به دست او رسیده است و او همت به نظم آن گمارده است

...

👇محصولات مشابه با تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه👇

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو) بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی تحقیق در مورد دوره پهلوی تحقیق جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی تحقیق روابط اقتصادی سیاسی تجاری ایران در دوره پهلوی و قاجار تحقیق ناسیونالیسم و تاثیر سیاستهای ناسیونالیستی افراطی در فروپاشی رژیم پهلوی پاورپوینت نکاتی درباره اقلیم شناسی آماری تحقیق بررسی مشارکت سیاسی زنان در زمان پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ماشین کاری با جت آب مقاله بررسی و مقابله با تهدیدهای امنیتی ایران در حوزه سیاست خارجی تحقیق عکس هوایی و کاربردهای آن پاورپوینت پی کنی و پی ریزی مقاله جامع انقلاب پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33 ) دانلود پرسشنامه تاثیر آموزش در کارایی کارکنان مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری در روانشناسی چرا كاركنان ، كاری را كه از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟ مقاله سازمان تجاری نفت ها پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف پایان نامه هدفمند كردن یارانه در كاهش فقر عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود آموزش اکسس

👇کلمات کلیدی👇

دانلود مقاله اردای ویراف نامه