👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله زن در سخن سعدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله زن در سخن سعدی

مقاله زن در سخن سعدی

زن در ترازوی سخن سعدی

در این مقاله با توجه به کلیات سعدی و در نظر او درباره زنان مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بیان مقدمه ای درباره دیدگاه سعدی و تفاوت زنان معرفی شده در بوستان و گلستان بر اساس همین دیدگاه به نقش‌های گوناگون زنان در آثار سعدی مانند زن در مقام مادر، زن در نقش دختر، و زن در مقام همسر پرداخته می‌شود. سپس با توجه به حکایات مربوط به زنان ملاک‌های جامعه روزگار سعدی مانند توجه به زیبایی، عدم رعایت هم شأنی، کدخدا منشی پیران و بزرگان در حل مشکلات، تعدد زوجات، ناسازگاری داماد و مادرزن و آزارهای جنسی بررسی شده است. سپس دریافت بعضی از نکات اعتقادی سعدی در مورد زنان از خلال حکایت‌ها بیان شده و پس از آن با توجه به باب هفتم بوستان فضایل و رذایل زنان از نظر سعدی بیان گردیده است. همچنین به بعضی از سخنان سعدی در مورد زنان که به صورت ضرب‌المثل درآمده اشاره شده و سپس مباحث جمع‌بندی و نتیجه‌گیری شده است

...

هر جا که سعدی زن را مایه‌ی رنج و گران باری دانسته یا رها کردن آن را توصیه نموده هنگامی بوده است که در مقام شمار صفات منفی زنان بوده و احساسات و غیرتش تحریک شده بوده است و آن سخنان از نوع غلبه‌ی احساس در اندیشه می‌باشد

...

👇محصولات تصادفی👇

نگاهی اجمالی بر معماری ارگانیك مقاله بررسی کنترل کنندهای توان راکتیو در خطوط انتقال قدرت دانلود تحقیق آماده با عنوان پست مدرنیسم مقاله بیماریهای ناشی ازقارچهایoomycetes تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك