👈 فروشگاه فایل 👉

طرح درس رياضی پايه دوم توانایی تفریق

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح درس رياضی پايه دوم توانایی تفریق

طرح درس رياضی پايه دوم توانایی تفریق

فعالیت های قبل از تدریس  1

حیطه روانی حرکت            3

انواع یادگیری            4

گام اول:(تنظیم اهداف آموزشی ، مراحل نگارش هدف های آموزشی ، کارکردهای اهداف آموزشی) 6

اهداف آموزشی             6

مهارتهای فرآیند تدریس           17

مهارت در برقراری ارتباط              18

عوامل مخل مربوط به پیام دهنده     19

روشهای تدریس              20

روش تدریس مبتنی بر بازی   21

روش مباحثه و انواع آن        22

گام دوم :( تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی که شامل رخدادهای آموزشی،رابطه بین اهداف آموزشی ،تعیین رفتار گروهی، ارزشیابی تشخیص و تعیین اولین گام آموزشی است) 8

گام سوم: (تعیین محتوا و روش و وسایل آموزشی،شیوه های تجزیه و تحلیل محتوا، تهیه و تنظیم محتوای آموزشی، تعیین روش آموزش تحلیل و انتخاب وسایل آموزشی، نقش وسایل آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری)   14

موارد استفاده از بحث گروهی     23

محدودیت های روش بحث گروهی   24

نمونه طرح درس همکاران   26

گام چهارم: (تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی، محاسن طرح ریزی،طرح درس سالانه، مراحل تنظیم درس سالانه، مراحل تدریس ارزشیابی، اهداف ارزشیابی) 32

انواع گردشهای علمی         32

مهارت برقراری انضباط در کلاس  33

الگوهای طرح درس       35

روش نگارش و تنظیم طرح درس سالانه     36

فهرست منابع        40

::::::::::::::::

فعالیت های قبل از تدریس

نمونه طرح درس ریاضی پا یه دوم

هدف کلی طرح :

توانایی دانش آموزان برای انجام تفریق دو رقمی با انتقال

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق فلایویل مقاله حساسیت زدايی منظم پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 257 اسلاید مقاله نگاهی بر هنر تذهیب و فلزات مورد استفاده در این هنر مقاله ارتباط بیماری ms با ورزش