👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مدل بهبود داده شده كاهش مصرف سوخت سیستم صف بلوكی و دریافت خدمت حین رانندگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مدل بهبود داده شده كاهش مصرف سوخت سیستم صف بلوكی و دریافت خدمت حین رانندگی

مقاله مدل بهبود داده شده كاهش مصرف سوخت سیستم صف بلوكی و دریافت خدمت حین رانندگی

یک مدل بهبود داده شده برای کاهش مصرف سوخت در سیستم صف بلوکی و دریافت خدمت در حین رانندگی

چکیده :

1- معرفی

2- مدل بهبود داده شده برای بهینه ساری اندازه بلوک

3- آنالیز مدل

4-  مثالها

5-نتایج

منبع:ندارد

:::::::::::

در این مقاله یک مدل جدید را برا ی تعیین اندازه بهینه بلوک در سیستم صف بلوکی با یک کانال خدمت دهی و دریافت خدمت در حین رانندگی، معرفی می کنیم.

در یک سیستم بلوکی، صف انتظار به دو قسمت فعال و غیر فعال تقسیم بندی می شود. در قسمت غیر فعال از رانندگان خواسته می شود تا خالی شدن قسمت فعال صف، خودرو  خود را خاموش کنند.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در کشورها و شرکتهای مختلف دنیا مقاله نقش تبلیغات سیاسی در تغییر نگرشها و رویدادها (انواع تبلیغات سیاسی) پاورپوینت بررسی مراحل پذیرش نقش مادری و وظایف دوران بارداری شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب تحقیق پیرامون قابوس نامه