👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جامعه مدنی در نظام سیاسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جامعه مدنی در نظام سیاسی

تحقیق جامعه مدنی در نظام سیاسی

جامعه مدنی در نظام سیاسی

بخشی از متن:

مقدمه : انسان اجتماعی

اول –  جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

...

برای درک مراتب جامعه مدنی در نظام سیاسی ، نکات ذیل قابل توجه به نظر میرسد :

اول – طبیعت و اصالت

هر چند که انسان و موقعیت وی در جامعه سیاسی از دیدگاههای مختلف دینی و فلسفی به گونه ای متفاوت ساخته و پرداخته شده است ، اما این واقعیت را نمی توان منکر شد که تصور خصایص و تبایع دوگانه " تنهایی " و " معاشرت جویی " انسان اصلات همزمان " فرد " و " جامعه " را تصدیق کرد . با این ترتیب ، " آزادی افراد " و " اقتدار حکومت " همواره مقابل یکدیگر قرار دارند ، بدون آنکه یکی از این دو فدای دیگری شود . زیرا هرج و مرج ناشی از افراط در آزاید و استبداد ناشی از اقتدار گرایی ملت ، هر دو فساد و تباهی را به دنبال دارد .

...

منبع : ندارد

👇محصولات تصادفی👇

مقاله فلسفه وجودی آموزش ریاضی پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن ترجمه مقاله شرکت های بهینه سازی واقعی در غرب براساس زمان انتقال و قیمت گذاری انرژی و خدمات جانبی گزارش کارآموزی واحد اسید استیک 7راهکاربازاریابی حرفه ای