👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

تحقیق تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران (1338-1380)

مقدمه    1

گفتارپیش     1

تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران     2

استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر)    4

 نقش صادرات در رشد اقتصادی    5

 اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی    5

 مروری بر تحقیقات انجام شده    6

بررسیهای تجربی    7

 بررسی‌های آماری و اقتصادسنجی    8

روش‌شناسی    9

ارائه مدل    10

 برآورد مدلها و تفسیر نتایج    11

آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (2)     12

 آزمون هم‌جمعی انگل ـ گرینجر    12

نتیجه‌گیری     13

پیشنهادات    13

منابع و مآخذ    15

با توجه به نتایج به دست آمده در این نوشتار می‌توان گفت که اولاً صادرات و واردات، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می‌گذارند؛ ولی اهمیت ضریب صادرات، بیشتر از واردات می‌باشد، و این به دلیل آن است که صادرات تأمین کننده اصلی ارز برای واردات است. دوم آنکه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در حالی که کالاهای مصرفی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، که البته چندان قابل اعتنا نیست و می‌توان گفت رشد کالاهای مصرفی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی سقفهای کرومیت مقاله مشاوره شغلی در بازار کار مقاله مدل energy- efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم پروژه جامع زندگی امام علی زمین شناسی و پراكندگی آلونیت در ایران و جهان