👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر تحریمهای اقتصادی بر امنیت ملی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر تحریمهای اقتصادی بر امنیت ملی ایران

تحقیق تاثیر تحریمهای اقتصادی بر امنیت ملی ایران

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

مقدمه ‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا

پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم

روند تحریم ‏هاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران

الف: تحریم ناشى از اشغال سفارت امریکا

ب: تحریم ناشى از انفجار پایگاه تفنگ داران امریکایى در بیروت

نتیجه ‏گیرى

----------

بحران در روابط کشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند. به عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.

ظهور بحران، (Crisis) در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پروژه راه سازی تحقیق در مورد علم تكنولوژی مواد پایان نامه PMS و تأثیر گیاه مرمكی بر آن گزارش كاراموزی پایان دوره شركت كاشی طوس -کارشناسی شیمی کاربردی بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتار