👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق کنترل در مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کنترل در مدیریت

تحقیق کنترل در مدیریت

کنترل در مدیریت

1ـ تعیین معیارها و ضوابط کنترل:

2ـ مقایسه عملکردها با اهداف و استانداردها:

3ـ تشخیص میزان انحراف ها و بررسی علل بروز آنها:

4ـ تنظیم و اجرای برنامه ها و اقدامات اصلاحی:

تدابیر و وسایل کنترل و نظارت:

کنترل عملیات:

بودجه

گزارشهای عملیاتی ویژه:

ارزشیابی عملکرد واحدها:

کنترل مستمر:

کنترل عملکرد مدیریت:

انواع کنترل:

کنترل آینده نگر:

کنترل حال نگر:

کنترل گذشته نگر:

کنترل های پیش گیرنده:

کنترل های اصلاح کننده

👇محصولات تصادفی👇

مقاله در مورد سید محمود حسابی تحقیق آماده کوچک سازی و اثرات آن در سازمان تحقیق طراحی نمونه استاندارد قطعات ریخته گری طبق متالورژیکی قطعه پایان نامه بررسی تفاوت سبك اسنادی كودك عادی وكودك عقب مانده ذهنی تحقیق تاثیر مطالعه کتاب های داستان در رشد نمرات درس انشا دانش آموزان