👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق چگونگي رسمیت و لازم الاجرایی معاهدات در حقوق ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق چگونگي رسمیت و لازم الاجرایی معاهدات در حقوق ايران

دانلود تحقیق بررسی چگونگي رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران

فهرست مطالب

مقدمه

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

تعریف معاهده توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در کتبی بودن معاهده انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی ( عهدنامه مقاوله نامه موافقت نامه پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاکرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس تائید شورای نگهبان امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی کشور

مبادله اسناد تصویب معاهده

مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

منابع و مآخذ

****************

بخشهایی از متن تحقیق

معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است . معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .

انواع معاهدات در حقوق ایران

عمده ترین تقسیمی که امروزه در نزد محققان و نویسندگان مختلف مورد توجه قرار گرفت و در سالهای اخیر در روابط بین المللی ایران به نحو چشمگیری رایج شده است ، تقسیم توافقهای بین المللی به معاهدات رسمی که به انگلیسی Treaty و به فرانسوی Traite stricto sinsu خوانده می شود و تفاهم نامه ها که به فرانسوی les accords en forme simplifee و به انگلیسی Executiues Agreements خوانده می شوند می باشد .

که در معاهدات رسمی تشریفات تنظیم معاهده ، به نحو کامل و در مراحل مختلف بتدریج به انجام می رسد و حال آنکه در تفاهم نامه ها این امر به نحو اختصاری و سریع تحقق می پذیرد.

معاهدات رسمی

بنابر تعریف معاهده رسمی عبارتست از معاهده ای است که با انجام تشریفات کامل بین مقامات صالحه تدوین معاهدات در دو یا چند کشور منعقد و منشا حقوق و تکالیفی قانونی برای کشورهای مربوطه میگردد. مقصود از تشریفات کامل ، انجام اقدامات مختلف و منظمی است که در حقوق ایران عبارتند از:

انجام مذاکرات ، امضاء مقدماتی (بوسیله نمایندگان مجاز) ، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ، تایید شورای نگهبان ، امضاء نهائی ریاست جمهوری ، انتشار در روزنامه رسمی ، مبادله اسناد تصویب ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط معاهدات رسمی مورد توجه قرار گرفته و بموجب اصل 77 آن تصویب معاهدات بین المللی در مجلس لازم شمرده شده است معاهدات مذکور شامل عهدنامه ، مقاوله نامه قرارداد و موافقتنامه ذکر شده است .

...

تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده

در موردتعیین تاریخ لازم الاجرا شدن معاهدات دو قاعده هست 1- حاکمیت اراده و توافق متعاهدان 2- تعیین مبدا لازم الاجرائی معاهده از زمان تایید قطعی آن و در برخی موارد نیز معاهده قبل از تاریخ اعتبار قطعی آن بطور موقت لازم الاجرا می گردد.

در ماده 24 کنوانسیون 1969 وین ( درباره حقوق معاهدات ) و کنوانسیون وین 1986 ( دربارهحقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین المللی ) تحت عنوان “ لازم الاجرا شدن ” در بند یک تصریح می کند که “ یک معاهده به صورت و از تاریخی لازم الاجرا می شود که در آن پیش بینی شده است و یا کشورهای طرف مذاکره بر آن توافق نمایند . ”

براین اساس اصولاً متعاهدان خود دامنه شمول التزامات منعقده را تعیین می کنند و قلمرو زمانی تعهدات مزبور یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن و تاریخ پایان اعتبار مندرجات معاهده را نیز خود می توانند تعیین نمایند ، اعم از اینکه در متن معاهده و همزمان با تنظیم آن این کار انجام شده باشد یا اینکه بعداً بر این امر توافق کنند .

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بازاریابی بنادر تحقیق جامعه مدنی در نظام سیاسی پاورپوینت پروژه روستا روستــای پشتیــر طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال مطالعه نحوه تاثیرتشویق درافزایش یادگیری دانش آموزان