👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

دانلود مقاله بررسی روند تحولات اقتصادی صنعتی ایران و جهان

دانلود مقاله بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

 

1. 1.  روند تحولات اقتصاد كلان و چالش های پیش روی

·      روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340)

نشاندهنده حركت كند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی

دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد

در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 كاهش یافته است ( نمودار 1 ).

 

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای

دارد كه از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت كاهش رقابت‌پذیری

متأثر كرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوك نفتی سال

1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است

كه در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد.

نكته مهم آن كه شوك نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی

به وقوع پیوست كه اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نكرده بود.

قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها

كمكی به فرایند توسعه صنعتی ایران نكرد، بلكه از طریق توسعه بخش

غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات

محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل پاورپوینت شرکتهای تأمین سرمایه و کارکرد آنها در بازار سرمایه گزارش کارآموزی دادگاه عمومی مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم