👈 فروشگاه فایل 👉

رابطه بین صنایع دستی و توریسم در استان اصفهان و معرفی صنایع دستی رایج و منسوخ و کم رونق اصفهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

رابطه بین صنایع دستی و توریسم در استان اصفهان و معرفی صنایع دستی رایج و منسوخ و کم رونق اصفهان

پایان نامه و پروژه پایانی رابطه بین صنایع دستی و توریسم در استان اصفهان و معرفی صنایع دستی رایج و منسوخ و کم رونق اصفهان در 346 صفحه ورد قایل ویرایش با فرمت doc

 رابطه بین صنایع دستی و توریسم در استان اصفهان و معرفی صنایع دستی رایج و منسوخ و کم رونق اصفهان

در 346 صفحه ورد قایل ویرایش با فرمت doc

سیاحت و گردشگری سابقه ای به تاریخ بشریت دارد. بشر پس از یكجانشینی و پس از رفع نیاز به مسكن و غذا عامل دیگری برای تغییر مكان نداش و پس از گذشت سالها و در پی شناخت سایر سرزمین  ها و تمدن ها تصمیم به سفر گرفتند.

بعد از انقلاب صنعتی اندیشه جهانگردی جدید برای اولین بار شكل گرفت و گردشگری بواسطه  خاصیت اشتغالزایی و كسب درآمد به یك صنعت جدید تبدیل شد و از آن زمان به بعد این صنعت رو به رشد بوده در كشورهای پیشرفته با یك برنامه ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت های صحیح، از آن به عنوان یكی از راه های پیشرفت و توسعه استفاده شد.

صنعت گردشگری بواسطه درآمد بالا و اشتغالزایی جزء سه صنعت برتر دنیا در كنار صنعت تجارت و نفت، در حال رقابت می باشد.

گردشگری نقش بسزایی در پیوستگی و نزدیك شدن روابط سیاسی و بین المللی دارد و می تواند به عنوان یكی از عوامل صلح و آرامش در سطح بین المللی محسوب شود.

علاوه بر آن فرهنگ های ملتهای گوناگون را به هم نزدیك و باعث تفاهم فرهنگی می گردد.

گردشگری باعث افزایش سطح سواد، تغییر نگاه مردم به زندگی، سطح بهداشت، رفاه اجتماعی و ... میزبان می شود و مهمترین بخش گردشگری ، نگاه اقتصادی گردشگری است. مساله ای كه امروزه توجه اكثر دولتها و اقتصادانها را به خود جلب نموده است. مورد بعدی كه به بخش توریسم مربوط می شود و یكی از عوامل توسعه به شمار می رود بحث ارتقای فرهنگی و تاثیرگذاری فرهنگی می باشد.

موضوع دیگر فعالیت های گردشگری، فعالیت بخش های خصوصی در این صنعت می باشد. سرمایه گذاری در این صنعت خیلی سریع به سودآوری تبدیل می شود. استفاده از نیروهای بومی و نیمه ماهر و نیز جلوگیری از مهاجرت افراد به مراكز و ایجاد اشتغال بدون مشكلات سایر بخشهای صنعتی از قبیل آلودگی و ... صنایع دستی از مظاهر فرهنگی و هنری محسوب می شود و نظر به اینكه هر فرآورده دستی بازنگر كننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی كشور محل تولید است می تواند هم عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن به حساب ‌آید هم آن كه موجبی برای جلب و جذب گردشگران قلمداد شود.

صنایع دستی و صنعت گردشگری بر یكدیگر اثر متقابل داشته می تواند موجبات رشد و توسعه یكدیگر را فراهم سازند.

با این تفاسیر چیزی كه در حال حاضر قابل مشاهده است آن است كه سهم ما به عنوان یك ایرانی در گردشگری به خصوص گردشگری خارجی بسیار بسیار اندك است. با توجه به این كه به لحاظ عقیدتی و سیاسی امكان استفاده از ابزارهای مهم پیشرفت گردشگری در كشور وجود ندارد صنایع دستی می تواند نقش بسزایی در بالا بردن انگیزه سفر به مناطق  مختلف كشور ایران را ایفا نماید.

استان اصفهان به عنوان یكی از مهمترین قطب  توریستی كشور دارای بیشترین و مهمترین صنایع دستی كشور می باشد.

فهرست مطالب

1-1  طرح مساله:

1-2  اهمیت و ضرروت تحقیق

1-3  پیشینه تحقیق

1-4  اهداف تحقیق :

1-5  سوالات تحقیق

1-6  فرضیه های تحقیق

1-7  قلمرو تحقیق:

1-8  روش و مراحل تحقیق

روش مشاهده ای:

روش كتابخانه ای:

1-9  تنگناها و محدودیت های تحقیق

فصل دوم : چارچوب نظری

2-1 تاریخچه جهانگردی در جهان

2-2 جهانگردی در ایران

2-2-1  جهانگردی در ایران قبل از اسلام

الف) دوران مادها و هخامنشیان:

ب) دوران اشكانیان:

ج ) دوران ساسانیان :

2-2-2  دوران بعد از اسلام (دوران اسلامی)

دوران صفویه (حكومت شاه عباس)

2-3 تعریف اصطلاحات:

2-4 تعریف و مفهوم جهانگردی:

2-3-1 جهانگردی:

2-5 انواع گردشگری

2-5-3 گردشگری ورزشی

2-5-6 اكوتوریسم در ایران

2-5-7 گردشگری فرهنگی

اصل 4

اصل 5

اصل 6

2-5-8 گردشگری پایدار

گردشگری پسامدرن

پساگردشگری انبوه

2-7 نگاه ایران امروز به گردشگری

گردشگری در برنامه های توسعه

اهداف كمی برنامه :

اهداف كیفی:

1- تمدن سایر ملل

اهداف اصلی طرح جامع جهانگردی

اركان صنعت جهانگردی

2-9 اهداف توسعه جهانگردی

2-11 تعاریف قطب توریستی

2-11-1 انواع قطب های توریستی براساس انگیزه گردشگری

2-13 برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه

1- بخش عمومی به عنوان برنامه ریزان گردشگری

2- بخش غیرانتفاعی به عنوان برنامه ریزان

3- مشاورین حرفه ای

2-14 گردشگری و آموزش

2-15 بازاریابی گردشگری

جهانگردی اثرات اقتصادی آن است كه شامل :

2-16-3 جنبه اجتماعی گردشگری

2-16-3-1 جنبة فرهنگ پذیری:

2-16-3-3 تاثیرات متقابل فرهنگی:

2-17 تعریف فرهنگ:

2-17-1 ویژگی های مهم فرهنگ

2-17-2 كاركردهای مهم فرهنگ

2-17-3 ابعاد فرهنگ:

2-17-4 شاخصه های فرهنگ :

2- نهادینه شدن یا درونی شدن فرهنگ:

3- قدرت سازگاری نظام فرهنگی:

5- میزان انسجام فرهنگی:

2-19 صنایع دستی – تعاریف و مفاهیم

2-19-1 ویژگی های عمومی صنایع دستی :

1)  صنایع دستی شهری :[1]

2-21 راهکارهائی برای توسعه صنایع دستی و گردشگری در ایران

و اما راهکارها و پیشنهادات:

فصل سوم

ویژگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان اصفهان

3-2 جغرافیای طبیعی استان اصفهان:

3-2-1 ناهمواریها:

3-2-3 آب وهوای اصفهان

3-2-4 دما

3-2-5 بارش

3-2-6 باد

3-2-7 زمین شناسی و زلزله

زمین شناسی عمومی استان

مطالعات خاک شناسی:

3-2-8 منابع زیرزمینی (گاز، نفت، آب و ...)

گاز:

نفت:

آب و برق:

3-2-9 پوشش گیاهی استان :

3-2-10 مراتع استان اصفهان :

جمعیت :

نسبت جنسی :

نسبت باسوادی :

3-3-2 علل وجود شهر اصفهان

3-3-3 استان اصفهان

شهر اصفهان :

3-3-4 اصفهان در دوران صفویه

3-4 بررسی مطالعات و ویژگی های انسانی

جمعیت :

3-4-2- بررسی جمعیت و نرخ رشد استان اصفهان در طی دو دهه :

3-4-3- تفكیك جمعیت استان اصفهان بر حسب نقاط شهری و روستایی :

3-4-4 جمعیت بر حسب سن:

جدول شماره 13 جمعیت بر حسب سن

3-4-5 هرم سنی

3-4-6 جمعیت شهرهای استان:

جدول شماره 14 جمعیت شهرهای استان

جدول شماره 15 جمعیت بر حسب دین طبق آخرین دوره سرشماری

جدول شماره 16 متولدین ثبت شده بر حسب در نقاط شهری و روستایی

3-4-9 تراکم نسبی:

3-4-10ازدواج و طلاق:

3-5 شبکه های ارتباطی

3-5-1 راههای استان اصفهان:

جدول شماره 23 تعداد تونل ها ، پل ها...

3-6جاذبه های گردشگری اصفهان

4-خانه کودک و نوجوان:

5- مجموعه سردرب:

3-6-5 باغ گلها

3-6-6 موزه ها

4-1 اصفهان پایگاهی رفیع برای صنایع دستی ایران

4-2 انواع صنایع دستی اصفهان:

4-2-1 پاپیه ماشه← Daper Macheh

4-2-2 پریوار بافی ← Traditional Weaving

4-2-3 پریوار دوزی ← Braiding

4-2-4 پیله دوزی← Braiding

4-2-5 تذهیب ← Illustrating

4-2-6 خورجین بافی←Trabitional weaving

4-2-7 دواتگری metal works

4-2-8 سفال گری←Pottery

4-2-9 شرفه دوزی Braiding

4-2-10 شمسه دوزی   Braiding

4-2-11 ضریح سازی

4-2-12 طلاکوبی روی فولاد

4-2-13 غبا باقی(aba bafi) Taditional cloth weaving

4-2-14 علم سازی(علامت سازی)

4-2-15 فیروزکوبی Turquoise (Firozikobi)

4-2-16 قالی گل برجسته(ghali gol barjasteh) Relief carpet

4-2-17 قلمزنی (Ghalam/ani) Engraving- Chiseling

4-2-18 قملکار(Ghalamkar) Traditional Printed cloth

4-2-19 قملکار نقاشی (Ghalamkar naghashi) Traditinal printed cloth

4-2-20 کاشی کاری سنتی (kashi kari) Traditional Tile working

4-2-21 کاشی معرق (Kashr mooaragh) Inlaid tile works

4-2-22 کاشی هفت رنگ (kasht haft rang)Tile working

4-2-23 کاربندی (karbandi)Traditional work

4-2-24 کاغذسازی سنتی (kazhaz sazi)Paper making

4-2-25 گچ بری(gach bori) Traditional Plaster Work

4-2-26 گره چینی (Gereh chini) Straw and wooden works

4-2-27 گلابتون دوزی Braiding

4-2-28 گیوه بافی (Giveh bafi) Traditional foot

4-2-29 مجری سازی Metalic handicrafts(mejri sazi)

4-2-30 مروارید دوزی Braiding (morvand dozi)

4-2-31 مسگری(mesgari) Metalic handicrafts

4-2-32 مشبک دوزی (moshabak dozi) Braiding

4-2-33 مشبک فلز (moshabak felez)Metalic handicrafts

4-2-34 مضاعف دوزی (mozaaf dizi) Braiding

4-2-35 میناکاری(Mina Kari) Enamel

4-2-36 مینای نقاشی (Mina)  Enamelled works

4-2-37 نقاشی قهوه خانه ای (naghasi ghahvekhanehee) Traditional painting

4-2-38 نگارگری ( Negargari)Fine Arts

4-2-39 یراق دوزی Braiding(yaragh dozi)

4-3 صنایع دستی منسوخ و کم رونق در اصفهان

1- آینه کاری

4-4 صنایع دستی و توسعه گردشگری پایدار

4-5 صنایع دستی به عنوان یک محصول

4-6 اقتصاد صنایع دستی

4-7 فناوری بومی و صنایع دستی

4-8 ویژگی های تولید صنایع دستی

4-8-1 تجارت منصفانه صنایع دستی

4-9 جهانی سازی و صنایع دستی

منابع و مآخذ:

4-10 تجلی ذوق ایرانی در صنایع دستی

4-11 نقش صنایع دستی در اقتصاد ایران

4-13 نقش صنایع دستی در ازدیاد درآمد سالانه:

4-15 نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی:

4-16 نقش صنایع دستی در توسعه صادرات:

4-17      ابعاد فرهنگی و هنری صنایع دستی

4-18 تبلور صنایع دستی در هم پیوندی آفرینش های هنری و دانش فنی

4-19 در رونق صنایع دستی ICTنقش

دبیرجامعه هتلداران ایران.

4-20-1 بررسی رشد اقتصادی:

4-20-2 تاثیرات صنعت گردشگران در تعامل با صنایع دستی بر اقتصاد ملی.

4-20-3 بررسی حساب اقماری گردشگری (TSA) و نقش آن در صنایع دستی:

4-21-4صنایع دستی و صنعت توریسم

1-1            علاقه به شناخت فرهنگها( تأثیر صنایع دستی بر توریستها)

2-1 وسیله ای جهت یاد آوری خاطرات

3-1 تبلیغ و خود نمایی(نشان دادن حضور خود در کشورهای مختلف)

5-1 ایجاد محیط زیست محیطی

4-22-1 مجموع نمرات شاغل در این صنعت

4-22-2 درآمد حاصله

4-22-4 سهولت ایجاد مراکز تولید

4-22-7 بالا بودن ارزش افزوده آنها در مقایسه با صنایع دیگر

آموزش های غیر رسمی (آزاد)

آموزش های رسمی (آکادمیک)

قالی بافی روستایی (طرح بقا) گام موثری را برداشته است)

 

[1] - جزوه داخلی سازمان صنایع دستی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق استانداردهای‌ کنترل کیفیت کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری مقاله آشنایی با سخت افزار و حافظه RAM عدل علی( ع) پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا