👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاورمیانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاورمیانه

تحقیق نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاورمیانه

تحلیل ژئوپلتیکی از نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاورمیانه

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

دیدگاه‌های مهم ژئوپلتیک

جایگاه ژئوپلتیک ایران در نظریات مذکور

علایق ژئوپلتیک قدرتهای جهانی نسبت به ایران در قرن بیستم

ویژگی‌ها و امتیازات ژئوپلتیک ایران در قرن بیستم

آثار علایق ژئوپلتیک در رفتار ابر قدرتها نسبت به ایران(نظام دو قطبی

منعطف)

بررسی ویژگی‌های جغرافیای سیاسی ایران و جایگاه ژئوپلتیک، بعد از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ سرد

فرآیند شکل گیری جغرافیای سیاسی و نقش ژئوپلتیک ایران در دوران پس از جنگ سرد تا پایان قرن بیستم

پیامدهای فروپاشی شوروی  و تأثیرآن بر ژئوپلتیک ایران

جهت گیریهای سیاست خارجی ایران نسبت به قدرتهای جهانی

اهمیت ایران در نظام بین الملل

ایران یک بازیگر تعادل بخش و سازنده

منطق تلا ش ایران برای کسب نقش بیشتر

اهداف امریکا در جلوگیری از افزایش نقش ایران

بیضی استراتژیک انرژی (خلیج فارس و دریاچه خزر)

 خلیج فارسی و نیازهای انرژی آسیا : تأثیرات ژئوپلتیکی

حوزه دریاچه خزر : انرژی و ژئوپلتیک

بازگشت هارتلند به مباحث ژئوپلتیک

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

---------

مقدمه:

ایران در طول تاریخ گذشته خود، چه به هنگام اقتدار و چه در روزگار ضعف ، در مسائل منطقه ای و جهانی به ایفای نقش سیاسی پرداخته است. نقش آفرینی سیاسی ایران محدود به شکل گیری دولت و حکومت برای اداره امور سرزمین و سکنه آن نبوده است؛ با آنکه این امر خود از ضروریات اولیه برای پیدایش دولت به حساب می آید.

نقش آفرینی سیاسی ایران، در زمانی که قدرتی بزرگ به شمار می رفته است، در اشکال مختلف تجلی یافته است؛ تصرف سرزمینهای همسایه و به انقیاد کشیدن ملتها به روشهای مسالمت آمیز یا خشونت آمیز یکی از اشکال این نقش آفرینی است که از دوره هخامنشیان تا دوره قاجار کمابیش و به صورت متناوب به وقوع پیوسته است. بروز برخوردهای نظامی و سیاسی و شکل گیری دوره های نزاع مستمر یا توام با فراز و نشیب میان حکومت ایران ودولتهای مجاور آن، گونه ای دیگر از نقش آفرینی سیاسی ایران در دوره های قدرت بوده است.

....

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تئوری های شهر نشینی پایان نامه ربات مسیریاب تحقیق اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر گزارش كارآموزی آب و فاضلاب-مخزن آب 14000 متر مكعبی نیمه مدفون