👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان

پایان نامه کارشناسی بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان

پایان نامه کارشناسی بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان 

مقدمه

مبحث هوش هیجانی یكی از موضوعات جدید در عرصه روانشناسی است و به دلیل جنبه های جذاب و گسترده آن در دهه های اخیر علاوه بر روانشناسان،  روانپزشكان، توجه صاحب نظران رشته های مختلف از جمله سازمان و مدیریت را به خود جلب كرده است. درباره این موضوع مطالب، مقالات، تحقیقات و كتابهای زیادی در چند سال اخیر به چاپ رسیده است.در بیشتر این مطالعات، بر این موضوع تاكید شده است كه هوش هیجانی به عنوان عامل تعیین كننده موفقیت افراد در زندگی  به عبارتی به عنوان اساس و سنگ بنای موفقیت انسان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها، احساسات و توانمندی های انسان دارد . با توجه به این که هوش هیجانی ، توان استفاده از احساس و هیجان خود و دیگران در رفتار فردی و گروهی در راستای دستیابی به بیشترین مطلوبیت است. براین اساس اشخاصی كه از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند، در زمینه شناخت هیجانات خود و دیگران و كنترل این هیجانات در سطح بالایی قرار دارند. بنابراین تلفیق دانش و توانائیهای علمی و تجربی و توانائیهای هیجانی می تواند در دستیابی افراد به اهداف شان کارساز و مفید باشد.

تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی درروابط بین افراد و سازمانها می باشد .

 گرچه تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحب نظران حوزه علوم رفتاری ارائه شده است ولی اختلاف نظر در زمینه تعریف تعهد سازمانی وجود ندارد و در تمامی تعاریف تعهد سازمانی سه عامل اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان و تمایل به تلاش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان وجود دارد. برداشت و استنباط درست، نقش مهمی در شکل گیری تعهد کارکنان سازمان ایفا می کند. مثلا کارکنانی که معتقدند سازمان آنها از آنان حمایت می کند، تمایل پیدا می کنند که به سازمان تعهد عاطفی داشته باشند. آنهایی که می بینند سرمایه گذاری اساسی برای سازمان کرده اند و در صورت ترک آن سرمایه شان به خطر می افتد نسبت به سازمان تعهد مستمر پیدا می کنند. آنهایی که فکر می کنند که از آنان وفاداری مورد انتظار است ،تعهد تکلیفی را پی می گیرند. بیشتر بحثها و پژوهشهای مربوط به تاثیر مدیریت روی  تعهد کارکنان، تمرکز به تعهد عاطفی دارد

1-2- بیان مسئله

نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگراست، چرا که نیروی انسانی مهم ترین منبع هر سازمانی است. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزش ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی، متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت سازمانی از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی می باشد.سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف متعدد و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند، بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهداف سازمان به انجام وظیفه بپردازند. وجود چنین نیرویی در هر سازمانی ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد. پس توجه به این منبع مهم و با ارزش، سازمان و در کل جامعه را به اهداف خود نزدیک تر می سازد و بر این اساس ضرورت دارد، مدیران راه کارهای اساسی و لازم برای حفظ، رشد و توسعه منابع انسانی فراهم نموده تا آن ها را نسبت به سازمان متعهد کنند.

عوامل بسیاری بر تعهد سازمانی کارکنان موثر بوده و با آن در ارتباط می باشد. در تحقیق حاضر سعی گردیده است رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی اداره کل ثبت اسنادواملاک استان اردبیل مورد سنجش قرار گیرد

برای بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی ، هوش هیجانی بر اساس نظر دانیل گلمن (2001) در چهار بعد؛

1. خودآگاهی: منظور از خودآگاهی، داشتن فهم عمیق از هیجانات خود، به علاوه نقاط قوت و ضعف، ارزش ها و انگیزه های خویشتن است. 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت مقاله بهره وری در شبکه بانکی پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران کارآفرینی تولید حوله