👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی عملکرد خانواده و خود تمایز یافتگی در بین دانش جویان با و بدون شکست عاطفی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی عملکرد خانواده و خود تمایز یافتگی در بین دانش جویان با و بدون شکست عاطفی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بررسی عملکرد خانواده و خود تمایز یافتگی در بین دانش جویان با و بدون شکست عاطفی مقدمه خانواده نخستین گروهی است كه به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است كه بوسیله ازدواج زن و مرد تشكیل می‌شود و با تولد فرزندان تكامل می‌یابد اكثر افراد در خانواده بدنیا می‌آیند و در خانواده نیز می‌میرند خانواده م

پایان نامه کارشناسی روانشناسی

بررسی عملکرد خانواده و خود تمایز یافتگی در بین دانش جویان با و بدون شکست عاطفی

مقدمه

خانواده  نخستین گروهی است كه به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. كه بوسیله ازدواج زن و مرد تشكیل می‌شود و با تولد فرزندان تكامل می‌یابد.

اكثر افراد در خانواده بدنیا می‌آیند و در خانواده نیز می‌میرند. خانواده مثالوده حیات اجتماعی محسوب می‌شود. كه گذشته از وظیفه تكثیر نسل و كودك پروری، برای بقای نوع بشر وظایف متعدد دیگری از قبیل تولید اقتصادی، فرهنگ پذیر كردن افراد را نیز بر عهده دارد. بنابراین خانواده عامل واسطه‌ای است كه قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروهها، سازمانها و جامعه نقش مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی به وی ایفا می‌نماید.

مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان تجارب دوران كودكی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده آكنده از مهر و محبت، فداكاری و گذشت، صمیمیت و گرمی و در عین حال گاهی توام با حسادت ورشك، دشمنی و كینه توزی، نفرت و خشم است. كودكان در جریان اجتماعی شدن اینگونه عواطف را در كنار والدین خود تجربه می‌كنند. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته‌اند كه هر نوع مشكل یا مسئله یك عضو خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می‌گذارد.یکی از این مسایل تمایز از خود می باشد. از دیدگاه ژان پیاژه خودمیان بینی (خودمحوری) حالت روانی بهنجاری است که در آن نبود تمایز میان واقعیت شخصی (واقعیت از دیدگاه و در ذهن شخص) و واقعیت عینی قابل مشاهده می‌باشد. به بیان دیگر خودمیان بینی به مفهوم ناتوانی در درک نظرهای دیگران و نبود احساس نیاز به جستجوی دیدگاه‌ها و واقعیت‌های موجود موافق و مخالف برای تایید نظر خود است. در نظام پیاژه هر دوره با خودمیان بین ویژه خود شروع شده و با تمرکززدایی پایان می‌یابد. در مرحله عملیات عینی نیز کودک خودمیان بین (به ویژه در مرحله پیش عملیاتی) خود را در مرکز جهان می‌بیند. این ویژگی که در ۲ سالگی (آغاز مرحله پیش عملیاتی) در اوج خود می‌باشد در شرایط طبیعی و بهنجار در حدود ۱۱ سالگی (پایان مرحله عملیات عینی) به پایین ترین سطح می‌رسد و البته جای خود را به شکلی دیگر که ویژه دوره عملیات صوری است می‌دهد.

فهرست مطالب

 

مقدمه.. 1

بیان مسئله.. 3

فرضیه.. 5

اهداف.. 5

تعاریف ، اصلاحا‌ت وواژه‌ها.. 5

خانواده.. 7

ابعاد خانواده.. 10

الف:فرزند پروری استبدادی(مستبدانه).. 12

ب:فرزند پروری قاطع.. 12

ج:فرزند پروری سهل گیر.. 13

موقعیت اجتماعی خانواده.. 19

کارکرد خانواده.. 25

نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت.. 27

مدیریت خانواده.. 28

الف- قدردانی کردن.. 28

جو عاطفی خانواده.. 31

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان   35

مناسبات نوجوان و خانواده.. 41

اثبات وجود.. 42

منفی گرایی.. 43

رابطة افقی به جای رابطة عمومی.. 43

پذیرش و مقبولیت.. 44

كنترل و آزادی.. 45

واقع بینی به جای بدبینی.. 45

تمایز از خود.. 46

ویژگی هایی را برشمرد که این ویژگی ها عبارتند از:   56

جامعه آماری.. 68

نمونه آماری.. 68

روش نمونه گیری.. 68

ابزار اندازه گبری.. 69

پرسشنامه.. 70

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 76

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بیکاری و تورم پروژه بازارهای اوراق بهادار فصل سوم مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز مبانی نظری رشد اقتصادی کسب و کار، توسعه اقتصادی، نظریه های رشد، نقش واسطه ها در رشد کسب و کار پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوا 1389 مقاله بافت