👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق رابطه وسواس فکری و عملی با کمالگرایی دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رابطه وسواس فکری و عملی با کمالگرایی دانشجویان

دانلود تحقیق بررسی رابطه وسواس فکری و عملی با کمالگرایی در بین دانشجویان پزشکی آزاد اسلامی و دانشجویان علوم پزشکی

تحقیق و پژوهش روانشناسی بالینی

بررسی رابطه وسواس فکری و عملی با کمالگرایی در بین دانشجویان پزشکی آزاد اسلامی و دانشجویان علوم پزشکی

مقدمه

شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری موقعیت های زاندگی ضرورت دارد چرا که همه دست اندر کاران و برنامه ریزان برای اینکه بتوانند روش و برنامه مناسب و هماهنگ با نیاز ها و ویژگی های شخصیتی برنامه ریزی نمایند باید شناخت کاملی از آنان داشته باشند.کارایی و موقعیت افراد در آموختن و همچنین داشتن سازگاری و تعادل روانی در تمامی موقعیت های زندگی رابطه نزدیکی با خصایص شخصیتی دارند یکی از این ویژگی های شخصیتی که افراد را در برخورد با موقعیت های زندگی دچار مشکل می کند کمال گرایی و دیگری وسواس فکری و عملی است.اختلال وسواس فکری عملی که طی آن فرد گرفتار افکار کنترل ناپذیر و نفرت انگیز می شود و بر تشریفات ظاهراً بی معنی می پردازد.بیمار مبتلا به وسواس فکری – عملی ممکن است فکر کند اجاق گاز را روشن گذاشته است و بیست بار در طول شب از تخت بلند شود و آنرا وارس کند.وسواس از اختلالات عصبی انسانهاست که نمونه های ان در بین مردان و زنان، کودک و نوجوان، جوان و بزرگسالان و حتی سالمندان و پیران به صورت های و انواع مختلف دیده می شود ولی برخی از نمونه های آن در بین گروه های مختلف لنی و جنسی بیشتر اغست بطور کلی وسواس یکی از شایعترین انواع تیکلهایی است که باعث بروز مشکلات شدید در خانواده میشود.در برخی از آیات قرآن وسواس به معنی افکار بیهوده و مضر آمده که در ذهن خطور می کند.

فهرست مطالب

عنوان. .صفحه

مقدمه. 1

موضوع تحقیق. 3

بیان مسئله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 6

سوالات تحقیق. 6

فرضیه های تحقیق. 7

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

تاریخچه وسواس فکری و عملی.. 10

معنای اصطلاحی وسواس... 11

اصطلاح وسواس در زبان فارسی.. 12

صورتهای وسواس... 13

انواع وسواس... 15

تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی.. 17

سه ملاک روشن برای رفتار وسواسی.. 19

شکل بالینی.. 20

تصورات وسواسی.. 20

ویژگی های بالینی.. 21

همه گیر شناسی.. 22

سبب شناسی.. 23

تشخیص افتراقی.. 24

سیر و پیش آگهی.. 25

تعریف کمال گرایی.. 27

ابعاد کمال گرایی.. 28

کمال گرایی دیگر مدار. 30

کمال گرایی جامعه مدار. 30

علل کمال گرایی.. 30

نقش والدین در رشد شخصیت کمال گرا 32

نیاز به کمال و انتقاد پذیری.. 35

پیشینه تحقیق در مورد کمال گرایی در خارج و داخل کشور. 37

پیشینه تحقیق. 40

روش پژوهش... 43

نمونه و روش نمونه گیری.. 44

ابزارهای بکار گرفته شده در پژوهش... 45

روش اجرا 48

روش تحلیل داده ها 48

آمار توصیفی.. 50

آمار استنباطی: 57

موضوع اصلی پژوهش حاضر. 61

خلاصه پژوهش... 61

بحث و نتیجه گیری.. 62

محدودیتهای پژوهش... 64

پیشنهادات.. 64

منابع. 65

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نبوت و امامت از دیدگاه قرآن مقالةآشنایی با برینگها مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان نامه ) پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی پروژه کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی