👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

اهداف كلی درس

1 . آشنایی با سیاست نامه

 2 . آشنایی با ویژگی های نثر قرن پنجم

 3. آشنایی با شیوه نگارش ودریافت زیبایی های لغوی ومعنوی نثرنظام الملك

 4 . تشخیص نقاط ضعف و قوت قلم نویسنده

5. آشنایی با مسائل سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی دوره سلجوقیان

 6. بررسی وتجزیه وتحلیل نظام سازمانهای اداری ،طبقات اجتماعی آداب ورسوم  روزگار سلجوقیان

 7.  تجزیه وتحلیل اندیشه مؤلف ودر نهایت پذیرش یا رد مضامین مطرح شده                

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی انواع خشک‌کن‌های خورشیدی مقاله عناصر بصری در گرافیك طرح توجیهی معرق كاری باظرفیت 500 تابلو پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نرماهی كفال طلائی (رشته شیلات)