👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی مشکلات رابطه‌ والدین با دختران در سن بلوغ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی مشکلات رابطه‌ والدین با دختران در سن بلوغ

پایان نامه بررسی مشکلات رابطه‌ والدین با دختران در سن بلوغ پروژه بررسی مشکلات رابطه‌ی والدین با دختران در سن بلوغ پرسشنامه در 105 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پایان نامه بررسی مشکلات رابطه‌ والدین با دختران در سن بلوغ

پروژه بررسی مشکلات رابطه‌ی والدین با دختران در سن بلوغ + پرسشنامه در 105 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب:

مقدمه    ‌م

فصل اول / طرح تحقیق    

بیان مسئله    

ضرورت و اهمیت تحقیق    

اهداف تحقیق    

سؤالات تحقیق    

تعاریف نظری و عملیاتی    

فصل دوم / پیشینه و ادبیات تحقیق    

پیشینه نظری    

پیشینه عملی    

اسطوره ها    

دوره بلوغ    

نشانه هاى بلوغ    

بالیدگی جنسی    

انواع تعریف بلوغ    

ویژگیهای عمومی رشد در دوران بلوغ    

بلوغ و بحران بیولوژیكى    

خصوصیات رشد در دورهی بلوغ    

بلوغ دختران    

بلوغ زودرس چیست؟    

چرا‌ ‌بلوغ زودرس مهم است؟‌    

عوامل ایجاد بلوغ زودرس کدامند؟‌    

آیا‌ ‌درمان بلوغ زودرس لازم است؟‌    

علل و عوامل پیشرسی بلوغ در کودکان    

راهکار های بلوغ زودرس کودکان    

تغییرات جسمی دخترها در دوران بلوغ    

در دوران بلوغ چه اتفاقی می‌افتد؟    

چرا بهداشت این دوران اهمیت دارد؟    

در دوران بلوغ دختران چه اتفاقی می‌افتد؟    

ترتیب تغییرات جسمی دخترها در دوران بلوغ    

رشد شناختی    

رشد عاطفی    

بلوغ و بحران عاطفی    

رشد اخلاقی و مذهبی    

بلوغ و احساسات مذهبى    

بلوغ و ارتباط با همسالان    

بلوغ و ناسازگاری با والدین    

توصیه های تربیتی در مورد بلوغ    

آثار و پیامدهای بی اطلاعی نوجوان از مسایل بلوغ    

محیط اخلاقی و تربیت جنسی    

چرا آموزش جنسی لازم است؟    

موقعیت نوجوان و اهمیت خانواده    

ویژگیهای خانواده متعادل    

خانواده های معیوب    

تصویری از مشکلات خانوادگی نوجوان    

واکنش دختران نسبت به بدرفتاری والدین    

تدابیر پیشنهادی برای حل مشکلات خانوادگی نوجوان    

نظریه های دانشمندان    

فرضیه ها    

فصل سوم / روش اجرای تحقیق    

روش تحقیق    

جامعهی آماری    

نمونه آماری    

روش نمونهگیری    

ابزار اندازه گیری (تحقیق)    

فصل چهارم / تجزیه و تحلیل داده ها    

مقدمه    

آمار توصیفی    

فصل پنجم / نتیجه گیری    

نتیجه گیری تجربی و تئوریك:    

آمار توصیفی    

آمار استنباطی    

فرضیه‎های پژوهشی    

منابع و مآخذ    

ضمائم    

فهرست جداول

جدول توصیف فراوانی میزان اطلاعات دختران از بلوغ    

جدول  توزیع پراکندگی میزان اهمیت سلامت و بهداشت در دوران بلوغ    

جدول توصیف فراوانی میزان تاثیر تحصیلات والدین دختران در سن بلوغ    

جدول توصیف فراوانی میزان موثر بودن اجرای کلاسهای مربوط به بلوغ    

جدول توصیف فراوانی میزان نقش دوستان    

جدول توصیف فراوانی میزان طرح راهنمایی های مهم قبل از بروز مشکل    

جدول توصیف فراوانی میزان چگونگی رفتار والدین با برگزاری طرح کلاسهای مربوط به بلوغ با حضور والدین دختران در مدرسه    

جدول توصیف فراوانی میزان احساس ناگهانی ترس یا خطر مبهم را در فرزندشان مشاهده می کنند    

جدول توصیف فراوانی میزان آزمودنیها شخصیت دخترشان را به آسانی درک می کنند.    

جدول توصیف فراوانی حساسیت والدین نسبت به دخترشان در سن بلوغ    

جدول توصیف فراوانی میزان حفظ خونسردی والدین هنگام روبرو شدن با اولین قاعدگی دخترشان    

جدول توصیف فراوانی میزان نقش خانواده ها در بالغ شدن دخترشان از لحاظ جنسی    

جدول توصیف فراوانی میزان شناخت والدین با بلوغ دخترشان    

جدول توصیف فراوانی میزان رابطه پرورش شخصیت اجتماعی و تربیت جنسی    

جدول توصیف فراوانی میزان پیامد های  آشنایی یا عدم آشنایی والدین با دوران بلوغ    

فهرست نمودارها

نمودار شماره(1):توزیع درصدی میزان اطلاعات دخران از بلوغ     

نمودار شماره (2):توزیع پراکندگی میزان سلامت و بهداشت در دوران بلوغ     

نمودار شماره(3):توزیع درصدی میزان تحصیلات والدین دختران در سن بلوغ     

نمودار شماره(4):توزیع درصدی میزان موثر بودن اجرای کلاسهای مربوط به بلوغ     

نمودار شماره(5):توزیع درصدی میزان نقش دوستان     

نمودار شماره(6):توزیع درصدی میزان طرح راهنمایی های مهم قبل از بروز مشکل     

نمودار شماره(7):توزیع درصدی میزان چگونگی رفتار والدین با برگزاری طرح کلاسهای مربوط به بلوغ با حظور والدین دختران در مدرسه     

نمودار شماره(8):توزیع درصدی میزان احساس ناگهانی ترس یا خطر مبهم را     

در فرزندشان مشاهده می کنند     

نمودار شماره(9):توزیع درصدی میزان آزمودنیها شخصیت دخترشان را به آسانی درک می کنند     

نمودار شماره(10):توزیع درصدی حساسیت والدین نسبت به دختران در سن بلوغ     

نمودار شماره(11):توزیع درصدی میزان حفظ خونسردی والدین هنگام روبرو شدن با اولین قاعدگی دخترشان     

نمودار شماره(12):توزیع درصدی میزان نقش خانواده ها در بالغ شدن دخترشان از لحاظ جنسی     

نمودار شماره(13):توزیع درصدی میزان شناخت والدین با بلوغ دخترشان     

نمودار شماره(14):توزیع درصدی میزانرابطه شخصیت اجتماعی و تربیت جنسی     

نمودار شماره(15):توزیع درصدی میزان پیامد های آشنایی یا عدم آشنایی والدین با دوران بلوغ     

  

مقدمه

دوران بلوغ از آغاز مدنیت همواره توجه دانشمندان و به ویژه مربیان اخلاق را به خود جلب کرده است. حتی ارسطو مطالعات پردامنه¬ی فلسفی و اخلاقی را کنار گذاشته و قسمت اعظم اوقات خود را صرف بررسی و تحقیق دوران بخصوص بلوغ کرده است. وی با حقیقت بینی فراوان صدای نوبالغ را به صدای «بز» تشبیه می کرد و معتقد بود که دوره جوانی دوره رؤیاها و آرمان پرستی است. لکن با نظر انتقاد آمیزی این توجه خارج از حد به عالم تخیلات را ناشی از نقصان تجربه ی جوان می دانست. افلاطون نیز به نوبه ی خود مدت زیادی از وقت خود را صرف مطالعه ی این مسئله مهم کرد که بهترین وسائل تربیت یک بالغ و تبدیل او به یک فرد مفید برای جامعه کدام است؟

بلوغ در حقیقت یعنی «رشد». هرگاه این اصطلاح را به معنی محدود بگیریم شامل کلیه ی زمان زندگی جوان یعنی از آغاز تولد تا مرحله ی بلوغ خواهد گردید. اما باید دید چرا ما دوران بلوغ را مخصوصاً به مرحله¬ی «از 12 سالگی تا 20سالگی» اطلاق می کنیم؟ برای آنکه در این مرحله ی بخصوص نوبالغ از حال «کودک وابسته و تحت حمایت» خارج می شود و قدرت آن را حاصل می کند که به تنهایی گلیم خود را سالم از آب بدر آورد. 

در گذشته به زبان انگلیسی دختران این سن را «فلاپرز» می خواندند و معنی «توفلاپ» که مصدر «فلاپر» است عبارت از «بال زدن» است که از بال گرفتن پرنده گرفته شده است. اکثر اوقات دختران در این سن نیاز به اوج گرفتن مختصری دارند ولی برعکس معمولاً بیش از حد اوج می گیرند و به زمین می افتند و در نتیجه خود را زخمی می کنند. از آنجا که امروز تشخیص راه درست پیشرفت در جهان بالغان مستلزم داشتن اطلاعات وسیعتری است، طبیعی است که مرحله ی رشد نسبت به جوامع اولیه به مراتب طولانی تر است و مسئولیت تعلیم و تربیت که سابقاً تنها در صلاحیت والدین بود باید به کارشناسان آموزش و پرورش واگذار گردد. ولی این تحول بنا به یک اصل اساسی را از نظر ما دور دارد و آن این است که هر بالغی قبل از مبادرت به تحصیلات نظری میل و نیاز به عهده دار شدن مسئولیت های صریح دارد و باید قبل از آنکه دیگران مأمورش کنند خودش در پرتو این مسئولیت ها اطلاعات فراوان و مفیدی کسب کند. (ج آر. هاوفیلد (ترجمه مشفق همدانی) چاپ 64)    

👇محصولات تصادفی👇

كارآموزی در - كارخانه سایش سازی حرفه وفن (صنایع بسته بندی ) كارآموزی - كارخانة كاشی اصفهان پاورپوینت هوش های چندگانه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت پایان نامه مخابرات