👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان همراه با تمام پیوست ها و ضمایم مربوطه در 232 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان  همراه با تمام پیوست ها و ضمایم مربوطه در 232 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

چکیده:

 

 

 

موضوع ایمنی شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. برای شناخت مدیریت بحران شهر و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر بلایای طبیعی، بررسی عامل های اصلی مؤثر در آسیب پذیری مدیریت بحران شهری نیاز است. هدف از این پژوهش، شناسایی وضعیت آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان، به کار گیری اصول مدیریتی لازم جهت کاهش آسیب پذیری شهرها و دستیابی به اولویت های عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان و (مورد نمونه بیمارستان های شهر اصفهان)، از لحاظ شاخص های مورد بررسی است. روش پژوهش «توصیفی و تحلیلی» است، که از مدل های کمّی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی آسیب پذیری مساکن شهر اصفهان نشان می دهد: 1- میزان آسیب پذیری مساکن شهر در برابر خطر بلایای طبیعی زیاد است. 2- از نظر شاخص دسترسی مساکن شهر به مراکز امداد و نجات، به ویژه آتش نشانی، مرکز اورژانس و مرکز پلیس، شهر اصفهان در مواقع بحرانی، مانند وقوع بلایای طبیعی، وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. 3- اطلاع رسانی در زمینه ضریب احتمال خطر محل سکونت شهروندان و بالا بردن آموزش و آگاهی در مواقع بحرانی یکی از راه کارهای مهم در کاهش آسیب پذیری می باشد. برای اولویت بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهر اصفهان34 متغیر در 6 عامل اصلی در 20 سازمان مرتبط با بحران بلایای طبیعی شهر با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که اولین عامل وجود نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات است که شامل 7 متغیر می شود. همچنین همبستگی هماهنگی بین سازمان های درگیر دربحران براساس آزمون کروسکال- والیس(آزمونH)، نیز نشان می دهد sig(سطح معناداری) در همه متغیر ها کمتر از 05/0 و از آنجا که این رقم کوچکتر از آلفای مورد نظر (05/0) می باشد، بنابراین فرضH رد و عدم هماهنگی بین سازمان های درگیر در بحران و نبود مدیریت واحد شهری(فرضیه پژوهش) تأیید می شود. برای تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت بحران مورد نمونه(بیمارستان های شهر اصفهان)41متغیر در 9 عامل اصلی در25 بیمارستان شهر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی A.H.P[1] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مختلف نشان می دهد که عوامل نوع اسکلت، قدمت ساختمان و تعداد تخت به ترتیب با میزان اهمیت 65/22، 12/21 و 959/11 در مراتب اول می باشند. همچنین بیمارستان های مناطق 3 و1 به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری را در بین بیمارستان های شهر دارند.

 

 

 

واژگان کلیدی: بلایای طبیعی، آسیب پذیری، شاخص های آسیب پذیری، اولویت بندی، تحلیل سلسله مراتبی بلایای طبیعی، مدیریت واحد بحران شهری، سازمان های مرتبط با بحران شهراصفهان

 

                                      فهرست جداول                                        ‏

 

 

 

جدول1-1- زمان بندی مطالعات ‏پژوهش........... ‏

 

جدول1-2- متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر بحران‌های طبیعی          ‏

 

جدول1-3- جدول تطبیقی احیاء و بازسازی بافت‌های قدیم شهری در کشورهای مختلف...... ‏    ‏

 

جدول3-1- زمین لرزه‌های تاریخی و قرن بیستم در گسترۀ اصفهان (بزرگی بیش از 5 ریشتر)‏ ‏

 

جدول3-2- روند تغییرات جمعیت استان اصفهان طی سال های 1385-1375-1365‏  ‏

 

جدول3-3- تحول جمعیت شهر اصفهان در ادوار گوناگون            ‏

 

جدول3-4- روندتحولات جمعیت شهر اصفهان در سال های 81-1335‏       ‏

 

جدول3-5- مقایسۀ مساحت و جمعیّت شهر اصفهان در طی 6 دورۀ زمانی متفاوت     ‏

 

جدول4-1-شاخص های جمعیّت مناطق 14 گانه شهر اصفهان در سال 1385‏           ‏

 

جدول4-2- سازمان فضایی شهر، عناصر اصلی، ویژگی ها و عملکردهای اصلی آن  ‏

 

جدول4-3-آمار مقایسه ای پروانه های صادر شده سال های 87-1382 به تفکیک متراژ.....‏     ‏

 

جدول4-4-آمار تخلفات ساختمانی در مناطق 14 گانه شهر اصفهان طی سال های88-1386‏     ‏

 

جدول4-5- جریمه های ناشی از تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان..‏            ‏

 

جدول4-6-رابطه نسبت سطوح ساخته شده به کل قطعه و درجه آسیب پذیری ...‏        ‏

 

جدول4-7- میزان آسیب پذیری بافت کالبدی مناطق یازده گانه شهر اصفهان  ‏

 

جدول4-8- مقایسه سهم واحدهای مسکونی بر اساس عمر بنا در مناطق14گانه...‏       ‏

 

جدول4-9- تعداد زاغه نشینان شهر اصفهان در سال 75-1335‏     ‏

 

جدول4-10- مقایسه تطبیقی کمبود مسکن در مناطق 14 گانه شهر اصفهان...‏            ‏

 

جدول4-11- روند تغییرات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان طی سال های 75-1335...‏         ‏

 

جدول4-12- مقایسه سطح، درصد و سرانه كاربری های وضعیت موجود...‏ ‏

 

جدول4-13- رابطة تعداد ساختمان بلند مرتبه و کیفیت مصالح به تفکیک مناطق شهر  ‏

 

جدول4-14- رابطة ساختمان های بلند مرتبه و عرض معابر درمناطق شهر ‏

 

جدول4-15- ویژگی های عمومی شبکه معابر در سال 1382 در شهر اصفهان          ‏

 

جدول4-16- سطح، درصد و سرانه کاربری شبکه معابرشهر اصفهان براساس طرح بازنگری ...‏         ‏

 

جدول4-17- پل های رودخانه ای موجود در شهر اصفهان           ‏

 

جدول4-18- آمار تقاطع ها در مناطق 11 گانه شهر اصفهان         ‏

 

جدول4-19- تعداد وسرانه برخورداری ازمراکز امداد و نجات در شهر اصفهان        ‏

 

 

👇محصولات تصادفی👇

سمینار کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار اداره فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران