👈 فروشگاه فایل 👉

نمونه سوال ریاضیات پایه مقدمات امار ریاضیات کاربردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه سوال ریاضیات پایه مقدمات امار ریاضیات کاربردی

نمونه سوال ریاضیات پایه مقدمات امار ریاضیات کاربردی

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات امار ریاضیات کاربردی مدیریت جهانگردی ذیاضیات و کاربرد ان

در رشته های تحصیلی جهانگردی ومدیریت دولتی مدیریت صنعتی حسابداری حسابداری چند بخشی علوم اقتصادی نظری چند بخشی مدیریت بازرگانی چند بخشی مدیریت دولتی چند بخشی مدیریت صنعتی چند بخشی مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک مدیریت mbaمدیریت اجرایی مجازی 20 سوال تستی 5سوال تشریحی بدون کلید

اگر {{ a={x,{x

انگاه مجموعه aدارای چند زیر مجموعه است ؟

 

2. 3  3. 2  4. 8 1.2

 

👇محصولات تصادفی👇

مفاهیم حفظ سرمایه پایان نامه کاربرد فلو سنجها در آلومینای جاجرم مقاله کشاورزی پایدار پایان نامه ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیكی سازههای آبی كانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار پژوهش کشاورزی کشت بافت گیاهی