👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه پذیرش و طرد کودکان تک فرزندی و چند فرزندی در بین همسالان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه پذیرش و طرد کودکان تک فرزندی و چند فرزندی در بین همسالان

پایان نامه پذیرش و طرد کودکان تک فرزندی و چند فرزندی در بین همسالان

پایان نامه پذیرش و طرد کودکان تک فرزندی و چند فرزندی در بین همسالان

مقدمه

در حالی كه والدین تك فرزند همواره احساس گناه می‌كنند چون بر این باورند كه تنها فرزند آنها در طول زندگی خود احساس تنهایی خواهد كرد و به اصطلاح لوس خواهد شد.درباره تک فرزندی دو باور وجود دارد. باور نخست اینکه چند فرزندی بسیار دشوارتر از تک فرزندی است. حال آنکه تک فرزندی مشکل‌تر است چون والدین فقط یک فرصت تکرار نشدنی برای تربیت فرزند خود دارند و باور دوم اینکه تک فرزندی بسیار ساده تر از چندفرزندی است. به دلیل کمتر بودن هزینه‌ها، نبود اختلاف بین خواهر و برادرها و... حال آن که تک فرزندی مشکلات روانی خاص خود را پدید می‌آورد. به هر حال تک فرزندی شمشیری دو لبه است که نقاط ضعف و قوت گوناگون دارد.زندگی ماشینی باعث شده تا زوج‌ها به داشتن تنها یك فرزند در زندگی خود بسنده كنند.این مورد مزایا و معایبی برای والدین بچه دارد مزایای آن هزینه كمتر برای خانواده، كنترل راحت تر تك فرزند، صمیمیت عمیق والدین با تك فرزند، آرامش خانه (فرزند دیگری نیست تا با ناسازگاری آنان آرامش خانه از بین برود)، احساس امنیت و اعتماد به نفس بیشتر با تك فرزند به جهت رسیدگی بیشتر به او.و معایب آن وابستگی شدید والدین به تك فرزند (این وابستگی سبب اضطراب تك فرزند می‌شود وهمیشه نگران است كه اگر صدمه‌ای به او برسد، والدین دچار لطمة روحی شدید خواهند شد)، حساسیت فراون والدین دربارة‌ رفتار وگفتار تك فرزند كه او را به رفتار و گفتاری نامطلوب می‌كشد و لوس می‌شود، مراقبت بیش از حد والدین كه استقلال تك فرزند را به خطر می‌اندازد، وابستگی شدید تك فرزند به والدین كه مانع دوست یابی او در ارتباط با همسالان می‌شود، تأثیر منفی بر رشد تك فرزند به جهت نبودن رقابت بازی یا درگیری با برادر یا خواهر، تسلیم‌پذیری والدین و عدم مخالفت با تك فرزند كه سبب شكنندگی و آسیب پذیری در آینده می‌شود و نمی‌تواند ناامیدی‌ها و فشارهای روحی را تحمل كند، برخورد بزرگانه با كودك (این كار سبب می‌شود جلوی بچگی كردن او گرفته شود)، ارتباط كمتر با همسالان، به جهت نبودن برادر و خواهری در منزل از ایجاد ارتباط با همسالان خجالت می‌كشد.هدف از پژوهش حاضر مقایسه پذیرش و طرد کودکان تک فرزندی و چند فرزندی در بین همسالان است.

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق. Error! Bookmark not defined.

اهداف پژوهش... 8

هدف کلی.. 8

فرضیه ها 8

شخصیت شناسی براساس(چندمین فرزند بودن) 11

تک فرزندان. 11

فرزندان اول خانواده 11

فرزندان وسط خانواده 12

فرزندان آخر خانواده 13

شخصیت فرزندان و شیوه های تربیت آنان. 13

فاصله سنی مناسب بین والدین و فرزندان. 25

خطرات بارداری در سنین بالا. 26

فواید تک‌فرزندی.. 26

کودکان متفاوت هستند. 27

الگوی رفتاری والدین برای تک‌فرزندها 28

کودکان تک‌فرزند مستقل‌تر هستند. 29

برای فرزند دوم برنامه‌ریزی کنید. 30

عدالت را رعایت کنید. 31

ترتیب تولد فرندان. 32

تک فرزندان. 32

فرزندان اول خانواده 32

فرزندان وسط خانواده 33

فرزندان آخر خانواده 34

معایب یکی بودن. 35

ویژگی‌های تک فرزندان. 37

جلوگیری از انزوای تک فرزندان. 38

چند فرزندی بهتر است یا تک فرزندی.. 39

مشکلات تربیتی تک فرزندها 43

معایب تک فرزندی.. 45

راه حل مشکلات تک فرزندها 45

جلوگیری از مشکلات تک فرزندی.. 47

آیا تک فرزندی کار درستی است؟. 49

روش تحقیق. 53

جامعه آماری.. 53

نمونه و روش پژوهش... 53

ابزار پژوهش... 54

مقیاس حمایت اجتماعی.. 54

تجزیه و تحلیل داده ها 55

بخش اول: آمار توصیفی.. 56

آمار استنباطی.. 60

نتیجه گیری.. 65

محدودیت های پژوهش... 67

پیشنهادات.. 68

منابع و ضمایم. 69

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معرفی وتحلیل انواع سازمان های فضایی در مجموعه های معماری مفاهیم حفظ سرمایه پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الكترونیك افراتاب تحقیق آفتاب دهی خاک دانلود مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری به همراه متن انگلیسی