بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی | abraham | 15418

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. دانلود فایل درباره بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی | دوستداران رشته زبان و ادبیا ت عرب می توانند نسبت به دانلود این فایل پربار آموزشی اقدام کنند| برای دانلود روی دکمه دانلود کلیک کنید. کلمات کلیدی فایل بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی:

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﮔﻔﺘﻢ، از بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﺑﯽ بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﭼـﻮن ﻣـﯽ بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ، اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻮدم داﻧﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ وي دﻋـﻮي بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده او را ﻧﺠ ﻧﻤﯽ بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﺎت دادم . اﮔﺮ

بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

ا

ل

ف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) :این پژوهش با عنوان «بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یك مقدمه، دو باب و نتیجه گیری در … صفحه زیر نظر استادان دكتر تقیه و دكتر منافی تنظیم شده است. هدف تحقیق حاضر، گردآوری و مقایسه ضرب المثل های مشترك میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی می‎باشد.

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:

در تدوین این پایان نامه از كتابها و واژه نامه های معتبر در ارتباط با موضوع پایان نامه استفاده

شده است.

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن ، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از طریق مطالعه و بررسی كتابخانه ای انجام شده است.

ت. یافته های تحقیق:

مهم ترین یافته ی تحقیق در این پایان نامه ، معادل یابی برای ضرب المثل های عربی در زبانهای فارسی و انگلیسی است.

ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:

در مورد بررسی و مقایسه ی ضرب المثل های سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی تا كنون پژوهش در خور توجهی انجام نشده است. بنابراین این پایان نامه سعی بر آن دارد تا در حد امكان پاسخگو بخشی از دشواری های معادل یابی ضرب المثل های این سه زبان باشد.

در خاتمه پیشنهاد می‎شود در موضوعات زیر نیز تحقیق شود:

1- ضرب المثل هایی كه اشتراك لفظی دارند. 2- ضرب المثل هایی كه اشتراك معنوی دارند.

3- ضرب المثل هایی كه اشتراك لفظی و معنوی دارند. 4- ضرب المثل های متضاد

 

 

 

1- آبَ و قِدْحُ الفَوزَةِ الَمنیحُ[1]:

المنیح مِن قداح المیسر: ما لانصیب له. یضرب لمن رجع خائبا

را: عاد صفرالیدین

2- آخِ الأكفاءَ وداهِنِ الأعداءَ[2]:

مثله: المداراة قوام المعاشرة- خالصِ المؤمنَ و خالقِ الفاجرَ- دارِ الجارَ و لوجارَ- نصفُ العقلِ مداراةٌ الناسِ- نصفُ العقلِ بعد الإیمان بالله مداراةُ الناس- إذا عَزَّ أخوك فَهُنْ- إذا كنتَ سندانا فاصبر، و إذا كنت مطرقةً فأوجِعْ-

آسایش دو گیتی تفسیراین دو حرف است با دوستان مـــــروت با دشمنان مدارا (حافظ)

رادمــــردی مــرد دانــــی چیــســت بـــا هـــنر تر ز خـــلـق دانــــی كیســت؟

آنـكه با دوستـــان تـوانــــد ساخـــت و آنــكه بــا دشــمنان تـواند زیست (ایلاقی)

در گـــنج معیشـــت سازگــاری است كلیـد باب جنــت بردباری است (ناصرخسرو)

مــدارا خـــــــرد را بـــــرادر بـــود خـــرد بر ســـــر دانــش افـــسر بــــود[3]

A laissez passer policy.

Hold a middling position.

الفهرس

الإهداء............................................................................ ب

الشكر و العرفان.................................................................. ج

المقدمة............................................................................ د

التمهید............................................................................ 1

تعریف المثل...................................................................... 1

أنواع المثل العربی .............................................................. 2

مصنفات الأمثال العربیة......................................................... 3

الأطوار تاریخیة للـأمثال العربیة................................................ 6

ارشادات عامة ................................................................... 8

الباب الأول

الأمثال المشتركة بین اللغات الثلـاث: العربیة، و الفارسیة، و الإنكلیزیة.... 9

الباب الثانی

الأمثال الدینیة.................................................................... 323

الخاتمة............................................................................ 337

ملخص باللغة الفارسیة338

فهرس المراجع والمأخذ

👇محصولات مشابه با بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی👇

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی پژوهش بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو) ریشه ضرب المثل های ایرانی تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی بررسی تاثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در بین دو مدرسه راهنمایی در درس دینی و عربی مقاله بررسی سـرگذشت زبان فارسی دری

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارتقاء استراتژی رقابتی کسب و کار پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات معامله (option) پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه ترجمه تحقیق بر روی الگوریتم درخواست داده ­ی فضایی بهینه­ سازی شده در پایگاه داده ­­ی فضایی مقاله جامع در مورد نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی مقاله توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس انگلیسی مقاله آشنایی با دین زرتشت پروژه بررسی طراحی میكسرها و كاربردهای آنها طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شارژ گاز CNG خانگی ترجمه مقاله ساختار سرامیك همراه با متن لاتین اداره فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان بررسی تاثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در بین دو مدرسه راهنمایی در درس دینی و عربی پایان نامه بررسی نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر

👇کلمات کلیدی👇