👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان

پایان نامه بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان

پایان نامه بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان

پیشگفتار:

می دانیم كه رشد مهارتهای اجتماعی یكی از لوازم رشد همه جانبه شخصیت است و پدیدة اساسی نوجوانی تهیه شخصیت است. كه به شكلهای مختلفی صورت می گیرد. دوستی های نوجوانان بخاطر استقلال و براساس یك نیاز اجتماعی و برای ایجاد روابط سالم و سازنده است.

در این مرحله ازسن شخصیت اجتماعی نوجوانان در حال شكل گیری گرفتن است.

رفاقتها و دوستی ها نقش عمده ای در اجتماعی شدن انان ایفا می كند. البته در تمام مراحل رشد خصوصاً در سن نوجوانی نقش خانواده و اولیاء و مربیان به عنوان تقویت یا تسهیل كنندة رشد نباید فراموش شود.

به همین منظور در این معقولة تحقیق ملاك های انتخاب دوست از نظر نوجوانان پسر مورد بررسی قرار می گیرد، تا با شناسائی و اشنایی بیشتر با طرز تفكرات دانش آموزان به مورد بهترین ملاك های انتخاب دوست، بهترین و عاقلانه ترین روشهای تربیتی را انتخاب كنیم.

بنابراین جهت تحقیق این اهداف دست به كار تحقیق زده و مقوله حاضر را به پنج فصل تهیه كرده و بهترین ملاك انتخاب دوست را از بین نظرات دانش آموزان پیدا كرده ایم. در جزوه حاضر از منابع مختلفی در زمینة دوست یابی نوجوانان استفاده شده امیدواریم كه نتیجه مورد استفاده دوستان و همكاران قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول

بیان مسئله .............................................................................................................. 9

بیان هدف............................................................................................................... 10

ضرورت اجرای طرح ........................................................................................... 11

سوالات تحقیق........................................................................................................ 12

بیان فرضیه .......................................................................................................... 13

تعاریف عملیاتی...................................................................................................... 13

فصل دوم تاریخچه تحقیق و مطالعة منابع مربوط به موضوع

نوجوانی................................................................................................................. 16

تاثیر معاشران........................................................................................................ 20

دوست یابی............................................................................................................ 25

طرد شدن و پذیرفته شدن از سوی همسالان....................................................... 29

تحقیقات انجام شده ............................................................................................... 36

فصل سوم روش اجرای تحقیق

جامعه ................................................................................................................... 43

نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................... 43

روش جمع آوری اطلاعات..................................................................................... 44

ابزار تحقیق............................................................................................................ 44

روش آماری بكار رفته ......................................................................................... 44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل داده ها ( اطلاعات) ........................................................................ 47

توصیف اطلاعات رابطه با فرضیه  ها .................................................................. 47

فصل پنجم

سوالات و داده‌‌ها .................................................................................................. 47

تفسیرنتایج ( بحث و خلاصه) ................................................................................ 89

بیان مسئله ............................................................................................................ 92

نتیجه گیری كلی..................................................................................................... 92

نمودار.................................................................................................................... 93

كاربرد و منابع ...................................................................................................... 95

فهرست منابع......................................................................................................... 95

پرسشنامه ............................................................................................................. 97

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با دیود و بررسی آن ( همراه با مثالهای تشریحی) تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس پاورپوینت گسترش تئوری رفتار مصرف كننده تحقیق در مورد سورة الفاتحة (مکی) ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الكترونیكی