👈 فروشگاه فایل 👉

سیستمهای کشف مزاحمت (IDS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

سیستمهای کشف مزاحمت (IDS)

سیستمهای کشف مزاحمت (IDS)

سیستمهای کشف مزاحمت (IDS)

سیستم کشف مزاحمت که به اختصار IDS  نامیده می شود ، برنامه ایست که با تحلیل ترافیک جاری شبکه یا تحلیل تقاضاها سعی در شناسائی فعالیتهای نفوذگر می نماید و در صورتی که تشخیص داد ترافیک ورودی به یک شبکه یا ماشین از طرف کاربران مجاز و عادی نیست بلکه از فعالیتهای یک نفوذگر ناشی می شود به نحو مناسب مسئول شبکه را در جریان می گذارد یا یک واکنش خاص نشان می دهد. در حقیقت IDS نقش آژیر دزدگیر شبکه را ایفا می نماید.

در این بخش پس از بررسی عملکرد IDS در سطوح مختلف، روشهای فرار نفوذگر از آنرا نیز بررسی خواهیم کرد.سیستم IDS در دو سطح ((لایه شبکه )) و ((لایه کاربرد)) عمل می کند و مکانیزم هر یک با دیگری متفاوت است.

عملکرد سیستم IDS مبتنی بر لایه شبکه

در این نوع سیستم کشف مزاحمت،IDS تمام بسته های IP وارده به شبکه محلی را دریافت،    جمع آوری  و پردازش می کند و پس از تحلیل بسته ها ، بسته های معمولی و بسته های مزاحم (متعلق به نفوذگر) را تشخیص می دهد.IDS باید انبوهی از بسته های IP (و محتویات آنها شامل بسته های TCPوUDP)را مرتب کرده و بروز واقعی یک حمله را تشخیص بدهد.

بطور معمول سیستمهای IDS یک بانک اطلاعاتی از الگوی حملات مختلف در اختیار دارند.

(به این بانک اطلاعاتی، بانک ویژگیها و امضای حمله Features &Signatures Attack گفته       می شود) در حقیقت اکثر سیستمهای IDS تحلیلهای خود را بر تطابق الگوهای حمله با ترافیک موجود در شبکه متمرکز کرده اند و هرگاه الگوی ترافیک جاری در شبکه با ویژگی یکی از حملات منطبق باشد یک حمله گزارش خواهد شد.لذا نفوذگر برای فرار از IDS سعی می کند به روشهای مختلف مراحل حمله را بگونه ای سازماندهی کند که IDS آنرا ترافیک معمولی و طبیعی بپندارد.(در این مورد صحبت خواهیم کرد.)

وقتی حمله ای کشف شود سیستم IDS با ارسال e-mail سیستم پی جو(Pager) یا به صدا درآوردن بوق آژیرآنرا به اطلاع مسئول شبکه می رساند و در عین حال به تعقیب حمله ادامه می دهد.شکل (1 ) یک سیستم IDS معمولی (در سطح شبکه) را نشان می دهد.

در این شکل سیستم IDS در حین نظارت برترافیک شبکه متوجه تلاش برای ارتباط با پورتهای 80و23شده است.این سیستم تلاش برای برقرای ارتباط با پورت 23(مربوط به TelNet) را اصلاٌ طبیعی نمی داند و آنرا به عنوان علائم یک حمله گزارش می کند.یا مثلاٌ سیستم IDS  با تحلیل جریان بسته های IP متوجه می شود که چند هزار بسته SYN با فیلد Source IP یکسان و با شماره های مختلف پورت به شبکه ارسال شده است. این مسئله قطعاٌ علامت بروز یک حمله است.

حال باید دید نفوذگر به چه نحوی تلاش می کند از IDS مبتنی بر لایه شبکه فرار کند؟

نفوذگر از مکانیزمهای زیر برای فرار از IDS (IDS Evasion) بهره می گیرد:

ترافیک ارسالی به شبکه هدف بگونه ای تنظیم می شود که با الگوی هیچ حمله ای تطابق نداشته باشد.در چنین حالتی ممکن است نفوذگر از برنامه نویسی استفاده کند چرا که ابزارهای موجود الگوی حمله شناخته شده ای دارند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن در شهر ابهر پایان نامه آزمایشات غیرمخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشی پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ پایان نامه بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه پاورپوینت مهارتهای تفکر