👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی1200 تن

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی1200 تن

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی1200 تن

 

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال

تهیه شده در سال 1385

به ظرفیت

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره كننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 1200 تن

نوع تولیدات: آرد گندم، برنج و نخودچی و ادویه جات بسته بندی شده

تعداد شاغلین: 16 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 3535.63 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 2039.03 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 1496.61 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 12170.00 میلیون ریال

سود ویژه: 1540.12 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 1.3 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 78.4 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

تولید و بسته بندی مواد غذایی

وزارت صنایع و معادن

2

مقدمه:

بسته بندی به عنوان یك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاریابی قرار

گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینكه قابلیت نگهداری بهتری را به كالا

میبخشد در كسب سهم بالاتری از بازار برای كالای مورد نظر نیز مؤثر است.

نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند كه عبارتند از نقش

چنانكه از واژه به كار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمیاید . Promotive و نقش Protective

نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و

پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناكافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است كه محصولات

مختلف غذایی كشور علیرغم دارا بودن كیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای

آلودگیهای ثانویه و یا عرضه در اندازه ها و اشكالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به

بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با

اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی كشور ، قابلیت رقابت با

محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

همچنین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای انواع ادویه جات ، حبوبات و سایر محصولات

غذایی گرانول یا پودری ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت

دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخصتر میشود. ضمن اینكه پرداختن به این موضوع دارای توجیه

مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، میتوان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و

نیمه ماهر فراهم آورد.

3

0.000001

قیمت واحد قیمت كل

(ریال) (میلیون ریال)

200 100000

0.000001

مساحت هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 خاكبرداری 100 50000 2000

2 حصاركشی 98 150000 650

3 فضای سبز ، خیابان كشی 160 200000 800

358 - -

0.000001

مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 انبار مواد اولیه 176 1100000 160

2 انبار محصول 165 1100000 150

3 سالن تولید 288 1200000 240

4 آزمایشگاه 45 1500000 30

5 اداری و رفاهی 72 1200000 60

6 نگهبانی 15 1000000 15

7 موتورخانه 16.5 1100000 15

777.5 - 670

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح

-1-1 زمین محل اجرای طرح:

2000

شرح

جمع

-3-1 ساختمانها:

ردیف

جمع

-2-1 محوطه سازی:

ردیف شرح

متراژ زمین

4

هزینه كل

(میلیون ریال)

2 آبرسانی( حق انشعاب و لوله كشی و ... ) 15

3 تاسیسات گرمایش و سرمایش 12

4 منبع سوخت یكهزار لیتری 5

5 تجهیزات اطفای حریق 4

81

-4-1 تأسیسات و تجهیزات:

45

شرح

1

برق رسانی(ن حق انشعاب و صب تابلو و ترانس و

كابل كشی و سیم كشی های مربوطه) 3فاز 50 آمپر

جمع

ردیف مشخصات فنی

5

0.000001

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

2 آسیاب و بالابر 45 15000000 3

3 نوارنقاله 40 20000000 2

340 - -

-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

تعداد

دستگاه بسته بندی پودری 20 تا 1000 گرمی

20 تا 60 بسته در دقیقه) )

1

جمع

ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل

آزمایشگاهی

255 85000000 3

6

قیمت واهد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 وانت نیسان 90 90000000 1

2 تریلر دستی 1.5 750000 2

91.5 - -

هزینه كل

(میلیون ریال)

10 1

5 2

8 3

23

هزینه كل

(میلیون ریال)

25 1

20 2

10 3

20 4

75

آموزش

-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف شرح

تهیه طرح و نقشه های مربوطه

اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی

جمع

-7-1 تجهیزات اداری و كارگاهی:

ردیف شرح

لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و ...)

لوازم آشپزخانه

ابزار آلات كارگاهی (درصورت نیاز)

جمع

-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل كارخانه:

تعداد

جمع

ردیف شرح

7

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 زمین 200

2 محوطه سازی و ساختمانها 1135

3 تاسیسات 81

4 وسایط نقلیه 91.5

5 ماشین آلات و تجهیزات 340.0

6 تجهیزات اداری و كارگاهی 23

7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 93.53

8 هزینه های قبل از بهره برداری 75

2039.03

هزینه های ثابت طرح

جمع

ردیف شرح

8

9.2

مصرف سالیانه هزینه كل

(تن) ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)

1 برنج 1504 6400 235

2 آرد گندم 587.5 2500 235

3 نخود خام 3552 9600 370

4 انواع ادویه جات 2730 6500 420

5 سلوفون ( و چاپ ) 202.5 13500 15

6 كیسه ده كیلویی (عدد) 24 0.2 120000

8600.0 0 38500.2 121275

هزینه واحد

-2 هزینه های جاری طرح:

جمع

ردیف شرح

-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:

9

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مدیر طرح 48 4000000 1

2 كارمند مالی و اداری 60 2500000 2

3 انباردار 30 2500000 1

4 نگهبان و سرایدار 24 2000000 1

162 - 5

113.4

275.4

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مسئول فنی 36 3000000 1

2 كارگر ماهر 79.2 2200000 3

3 كارگر ساده 129.6 1800000 6

5 راننده 24 2000000 1

268.8 - 11

188.16

456.96

732.36

ردیف شرح

-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

تعداد

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

جمع كل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

ردیف شرح

-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

تعداد

10

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 نفت سفید لیتر 1.6 200 8000

2 بنزین لیتر 4.8 800 6000

3 برق كیلووات ساعت 15 200 75000

4 آب متر مكعب 9 1500 6000

5 روغن واسكازین لیتر 0.5 10000 50

30.9 - -

ارزش دارایی

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 محوطه سازی و ساختمانها 22.7 2 113.5 10 1135

2 تاسیسات و تجهیزات 4.05 5 9.72 12 81

3 وسایط نقلیه 9.15 10 18.3 20 91.5

4 ماشین آلات و تجهیزات 17.00 5 34 10 340

5 تجهیزات اداری و كارگاهی 2.3 10 4.6 20 23

55.20 - 180.12 -

تعمیر و نگهداری

جمع

-5-2 استهلاك و تعمیر و نگهداری:

ردیف شرح استهلاك

-4-2 هزینه سوخت و انرژی:

واحد

جمع

ردیف شرح مصرف سالیانه

11

هزینه

(میلیون ریال)

1 مواد اولیه و بسته بندی 8600.00

2 حقوق و دستمزد 732.36

3 سوخت و انرژی 30.90

4 تعمیر و نگهداری 55.20

5 استهلاك 180.12

470.92 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4

10069.50

هزینه

(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه و بسته بندی 8600 100 0 0 8600

2 حقوق و دستمزد كاركنان 220 30 513 70 732

3 سوخت و انرژی 25 80 6 20 31

4 تعمیر و نگهداری 44 80 11 20 55

5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 122 100 0 0 122

6 بیمه كارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 4 100 4

7 پیش بینی نشده 306 65 165 35 471

8 استهلاك 0 0 180 100 180

9316 - 879 - 10195

هزینه ثابت هزینه متغیر

-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

جمع

ردیف شرح

جدول هزینه های جاری طرح

جمع

ردیف شرح

12

هزینه كل

(هزار ریال)

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 1433.33

1496.61

جمع

(میلیون ریال)

1 سرمایه گذاری ثابت 1964.03

2 هزینه های قبل از بهره برداری 75.00

3 سرمایه درگردش 1496.61

3535.63

جدول سرمایه گذاری:

جمع

ردیف هزینه های طرح

سرمایه در گردش:

جمع

ردیف شرح

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد

اولیه و بسته بندی) 63.27

13

جمع كل (میلیون ریال)

630

آرد برنج در بسته های 500 گرمی 1140

آرد گندم در بسته های 250 گرمی 360

آرد گندم در بسته های 500 گرمی 600

آرد نخود چی در بسته های 250 گرمی 2800

آرد نخودچی در بسته های 500 گرمی 1040

انواع ادویه در بسته های 100 گرمی 5600

میلیون ریال 1974.72 سود ناویژه = - فروش سالیانه

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

5200

شرح

كل درآمد فروش

مقدار (بسته)

300000

300000

300000

آرد برنج در بسته های 250 گرمی

300000

1000000

200000

4000000

هزینه های تولید سالیانه

سود ناویژه :

= میلیون ریال 3748.28

هزینه ثابت

1-

- هزینه های اداری و فروش

275.40

121.70

محاسبه سود ویژه :

كسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:

سود ناویژه : 1974.72

- حقوق و دستمزد پرسنل اداری

هزینه متغیر

فروش كل

12170

میزان فروش در نقطه سر به سر :

= قیمت تمام شده واحد محصول

100× = درصد % 30.8

=

جمع هزینه های سالیانه تولید

ظرفیت سالیانه تولید

هزینه متغیر تولید- فروش

1400

3 - قیمت تمام شده هر واحد تولید:

4 - قیمت فروش كالا :

ریال

هزینه ثابت تولید

8496.07

12170

محاسبه نقطه سر به سر :

ارزش واحد (ریال)

2800

2100

3800

1200

2000

14

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال 3483.90

میلیون ریال 3266.28

26.8%

ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداری + استهلاك دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

= درصد % 28.6

ارزش افزوده خالص

فروش كل

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش كل)

فروش كل

درصد =

سرمایه گذاری ثابت

دوره بازگشت سرمایه :

= سال 1.3

سرمایه گذاری ثابت طرح

سود ویژه قبل از كسر مالیات

- سود ویژه قبل از كسر مالیات 1540.12

نرخ بازدهی سرمایه :

= درصد % 78.4

سود ویژه قبل از كسر مالیات

سود عملیاتی : 1577.62

كسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:

- استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 37.50

15

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی1200 تن

بسته بندی مواد غذایی پودر در سال تهیه شده در سال 1385به ظرفیت بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

1خلاصه طرح:موضوع طرح:دستگاه صادره كننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 1200 تن

نوع تولیدات: آرد گندم، برنج و نخودچی و ادویه جات بسته بندی شده

تعداد شاغلین: 16 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 3535.63 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 2039.03 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 1496.61 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 12170.00 میلیون ریال

سود ویژه: 1540.12 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 1.3 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 78.4 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:تولید و بسته بندی مواد غذایی وزارت صنایع و معادن

2مقدمه:بسته بندی به عنوان یك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاریابی قرارگرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینكه قابلیت نگهداری بهتری را به كالامی بخشد در كسب سهم بالاتری از بازار برای كالای مورد نظر نیز مؤثر است.نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند كه عبارتند از نقشpromotive , kra pro tective 

چنانكه از واژه به كار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمیاید . نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده وپیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناكافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است كه محصولات مختلف غذایی كشور علیرغم دارا بودن كیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگیهای ثانویه و یا عرضه در اندازه ها و اشكالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است بااجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی كشور ، قابلیت رقابت بامحصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.همچنین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای انواع ادویه جات ، حبوبات و سایر محصولاتغذایی گرانول یا پودری ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهول تدسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخص تر میشود. ضمن اینكه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، میتوان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر ونیمه ماهر فراهم آورد.

 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری جراحی زیبایی سمینار مواد نانو ذرات مغناطیسی هگزا فریت باریم مقاله بررسی پایگاه داده مقاله روابط کارگر و کارفرما پایان نامه بررسی نور در گرافیک