👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله روان درمانی گروهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله روان درمانی گروهی

مقاله روان درمانی گروهی

مقاله روان درمانی گروهی

عنوان

صفحه

گروه درمانی

2

تاریخچه گروه درمانی

3

ویژیگی افرادی که تحت گروه درمانی قرار می‌گیرن

3

مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانی

4

روان درمانی گروهی

7

اطلاعاتی در مورد خدمات گروه درمانی

9

روان درمانی

14

بررسی نمونهای از روان درمانی

15

منابع

29

................................................................

چکیده ی بخشهایی از متن:

گروه درمانی

انسانها در گروههای اجتماعی متنوعی زندگی می‌کنند و فعال هستند. در این شرایط عجیب نیست که بسیاری از مسائل احساسی و عاطفی آنها از روابط مخدوش شده این گروهها ناشی می‌شود. با پی بردن به اهمیت روز افزون روابط اجتماعی و میان فردی در سالهای اخیر بجای توجه به عوامل درون شخصی توجه به عوامل حاکم میان افراد گروههای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. و بر این اساس در محیط بیمارستانهای روانی ، کلینیکها ، دفاتر مشاوره و روان درمانی و ... به شکل بندیهای گروهی توجه خاص مبذول می‌شود. امروزه انواع شیوه‌های گروه درمانی از جمله متداولترین شیوه‌های روان درمانی هستند. در مقابل گروه درمانی ، روان درمانی انفرادی قرار دارد.

...

ویژیگی افرادی که تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند.

بسیار باید از انگیزه لازم برخوردار باشد، میل به تغییر داشته باشد و در راستای رسیدن به این هدف بکوشد. ورود به برنامه گروه درمانی باید داوطلبانه باشد و بیمار به صرف توصیه دوستان و اقوام و مسئولین روان درمانی به این کار وادار نشود. بیمار باید به گروه درمانی معتقد باشد و آنرا یک شیوه درمانی درست و مناسب بداند. معتقد باشد که گروه نیازهای او را برآورده می‌سازد و مفید واقع می‌شود.

نظر به اینکه گروه درمانی اصولا فرآیند کلامی است، بیمار باید از مهارتهای کلامی و مفهومی کافی برخوردار باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی شیوه معماری اصفهان مقاله نقش هویت دینی و ملی در توسعه محبت و مهرورزی تحقیق حاجی علیقلی خان بختیاری سردار اسعد تصفیه فاضلاب مشاركت فناوری اطلاعات در كارآفرینی